Situaţia de excepţie în care şi persoanele fizice datorează TVA, respectiv în cazul vânzării locuinţelor proprietate personală, dacă se constată că activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. Moment


Calitatea de comerciant nu se confundă cu aceea de plătitor de TVA, teza a II-a a art. 127 alin.(2) definind ca activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. În mod evident, venituri cu caracter de continuitate se pot obţine din închirierea sau leasingul bunurilor imobile, dar şi din vânzarea acestora, atâta timp cât numărul acestor operaţiuni este mare, astfel că se obţin venituri semnificative şi cu caracter de continuitate din vânzările etapizate ale imobilelor construite. În plus, dispoziţiile pct.3 alin.1 din normele metodologice prevăd clar, dincolo de orice interpretare, că vânzarea locuinţelor proprietate personală va fi considerată activitate economică, dacă activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. Condiţia de continuitate rezultă din numărul însemnat de tranzacţii efectuate şi de perioada mare în timp, în care au avut loc tranzacţiile în cauză.

Decizia civilă nr. 134 din 11 aprilie 2011