Somaţie de plată. Acţiune în anulare. Admitere. Consecinţe


Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, în cazul în care s-a admis acţiunea în anulare şi ordonanţa s-a anulat, hotărârea pronunţată este irevocabilă, iar, potrivit art. 7 din acelaşi act normativ, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată pe calea dreptului comun.

(Decizia nr. 1294 din 15 octombrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 698 din 24.01.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială în Dosarul nr. 791/2002, a fost admisă cererea formulată de creditoare şi debitoarea a fost somată să plătească suma de 19.500 USD, reprezentând contravaloare transport, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei, cu cheltuieli de judecată.

împotriva acestei sentinţe s-a formulat acţiune în anulare.

Prin Sentinţa civilă nr. 8274 din 17.06.2002 a aceleiaşi instanţe, acţiunea în anulare a fost admisă, s-a anulat Sentinţa civilă nr. 698/2002 şi, pe fond, s-a respins acţiunea ca neîntemeiată.
Creditoarea a formulat recurs împotriva Sentinţei civile nr. 8274 din 17.06.2002, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Curtea a constatat că recursul formulat este inadmisibil, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, în cazul în care s-a admis cererea în anulare şi s-a anulat ordonanţa, hotărârea pronunţată este irevocabilă, iar, potrivit art. 7 din acelaşi act normativ, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată pe calea dreptului comun.

Prin urmare, creditorul recurent nu mai are deschisă calea de atac a recursului, ci calea dreptului comun.

Faţă de aceste dispoziţii cu caracter imperativ, Curtea, în baza art. 137 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 316 din acelaşi cod, va admite excepţia privind inadmisibilitatea recursului şi, pe cale de consecinţă, va respinge recursul ca inadmisibil.