Somaţie plată Contracte economice


-suma de 7.140 lei conform facturii nr. 28 din 14.01.2009;

-suma de 2.891,7 lei conform facturii nr. 30 din 21.01.2009;

-suma de 3.884,16 lei penalitati de întârziere la factura nr. 28, începând cu data de 14.01.2009 si pâna la data de 12.07.2010;

-suma de 15.519,3 lei penalitati de întârziere la factura nr. 30, începând cu data de 21.01.2009 pâna la 12.07.2010.

Prin aceeasi actiune, creditoarea a solicitat obligarea debitorului la plata penalitatilor din contracte, pâna la achitarea integrala a debitului si a cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii sale, reclamanta a aratat ca a încheiat cu pârâta contractul de prestari servicii nr. 5234 din 28.11.2008, în baza caruia s-a obligat sa întocmeasca o documentatie pentru prelungirea contractului de achizitionare a unei masini de pompieri de catre pârâta, emitându-se factura nr. 28 din 14.01.2009.

La data de 27.11.2008, a încheiat cu aceeasi pârâta contractul nr. 5210 având ca obiect lucrari de deszapezire a arterelor de circulatie din satele comunei însa, datorita lipsei de fonduri, contractul s-a derulat doar o scurta perioada de timp, nefiind desfiintat. Pentru lucrarile efectuate s-a emis factura nr. 30 din 21.01.2009.

A precizat creditoarea ca lucrarile au fost executate, motiv pentru care au fost emise cele doua facturi, acceptate la plata si scadente, astfel încât creanta este certa, lichida si exigibila, rezultând din contracte si facturi.

În drept, si-a întemeiat cererea pe dispozitiile O.G. nr. 5/2001, iar în dovedire a depus înscrisuri la dosar.

Prin întâmpinarea formulata în cauza si depusa la dosarul cauzei, debitorul a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

În motivare, a aratat ca reclamanta a încasat sume necuvenite de la Primaria Frumosu, lucru constatat de Curtea de Conturi Suceava care a emis o dispozitie de recuperare a sumelor de la creditoare care recunoaste încasarea acestora, emitând Ordinul de Compensare seria B nr. 8922411 din 24.03.2009 pentru suma de 12.000,00 lei, înscriind pe „pagina verso” tocmai facturile invocate prin prezenta actiune.

Mai mult, creditoarea a emis si factura nr. 35 din 23.03.2009, pretentiile sale îndreptându-se împotriva Consiliului Local Frumosu si nu a primariei, ignorând astfel prevederile art. 21 (1) din Legea nr. 215/2001.

Astfel, rezulta ca în contractele si platile aferente invocate de creditoare, singura entitate ce reprezinta partea beneficiarului este Unitatea Administrativ Teritoriala – Comuna Frumosu, care reprezinta atât interesele primariei cât si pe cele ale consiliului local al comunei, astfel ca scuza creditoarei cum ca solicita bani de la Consiliul Local si nu de la Primaria Frumosu nu are sustinere legala.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca cererea pentru emiterea somatiei de plata este nefondata pentru urmatoarele motive:

Somatia de plata reprezinta o procedura speciala reglementata de OG 5/2001. Potrivit disp. art. 1 al. 1 din acest act normativ „Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, reglementat sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Procedura somatiei de plata reprezinta o procedura de exceptie, în cadrul careia nu se pot administra alte probe decât înscrisurile si se examineaza actele sub aspectul îndeplinirii celor trei conditii ale creantei necontestate de parti prin aparari de fond.

Or, debitoarea invoca aparari de fond, respectiv un Ordin de compensare despre care creditoarea sustine ca nu a fost înregistrat în contabilitatea creditoarei, fiind astfel nevoie de verificari de fapt, chiar o expertiza contabila care sa lamureasca acest aspect. De altfel, si debitoarea a formulat o actiune în pretentii pe calea dreptului comun împotriva reclamantei din dosarul de fata, pretentii ce decurg din contractele încheiate între parti, în dosarul nr.2678/206/2009 al Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, asa încât în aceste conditii creanta reclamantei nu are caracterul cerut de procedura speciala, acela de a fi necontestata.

Fata de aceste considerente, instanta va respinge cererea ca nefondata, creditoarea având posibilitatea de a introduce cerere de chemare în judecata pe calea dreptului comun, potrivit disp. art. 7 din OG nr. 5/2001.