Suspendarea executării hotărârii. Cauţiune


Potrivit art. 300 alin. 3 din Codul de procedură civilă, suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată numai după depunerea unei cauţiuni.

(Decizia nr. 1709 din 4 decembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)
Prin cererea înregistrată sub nr. 2014/2002 la Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a Vl-a comercială, petenta S.C. “X” S.A. a solicitat, în temeiul art. 300 alin. 2 din Codul de procedură civilă, suspendarea executării Sentinţei civile nr. 8431 din 18.06.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială în Dosarul nr. 8125/2002.

în motivarea cererii, legal timbrată, petenta a arătat că hotărârea pusă în este susceptibilă modificării. Suspendarea executării a fost solicitată până la soluţionarea recursului ce formează obiectul Dosarului nr. 1600/2002.

Prin încheierea de şedinţă din 28.11.2002, Curtea a pus în vedere petentei să achite o cauţiune în sumă de 2.554.141 lei.

Petenta a învederat că nu va depune cauţiunea, iar instanţa a respins, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a executării Sentinţei civile nr. 8431 din 18.06.2002 a Tribunalului Bucureşti, întrucât suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată numai după depunerea unei cauţiuni, conform art. 300 alin. 3 din Codul de procedură civilă.