Suspendarea judecăţii. Cazul prevăzut de dispoziţiile art. 243 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Condiţii


Potrivit art. 243 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, judecata pricinilor se suspendă de drept prin moartea uneia din părţi, afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în cauză a moştenitorilor.

Din dispoziţiile textului legal menţionat rezultă că, dacă partea interesată solicită termen pentru introducerea în cauză a moştenitorilor, judecata nu se suspendă de drept.

(Decizia nr. 1568 din 27 noiembrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată sub nr. 3093/2002 pe rolul Tribunalului Teleorman, reclamanta S.C. “E.” S.A. l-a chemat în judecată pe pârâtul U.D., solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 1.548.407 lei reprezentând contravaloare energie electrică furnizată şi neachitată.
Prin încheierea de şedinţă pronunţată la 17 iunie 2002, s-a dispus în baza art. 243 alin. 1 pct. 1 din suspendarea cauzei.

împotriva încheierii din 17 iunie 2002, pronunţată de Tribunalul Teleorman, a declarat recurs S.C. “E.” S.A., arătând că în cauză nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 243 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, deoarece la data de 17 iunie 2002 a solicitat acordarea unui termen în vederea introducerii în cauză a moştenitorilor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că recursul este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 243 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, judecata pricinilor se suspendă de drept prin moartea uneia din părţi, afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor.

Or, la data de 17 iunie 2002, reclamanta, prin reprezentant, a solicitat termen pentru a se introduce în cauză moştenitorii.

Faţă de faptul că reclamanta a solicitat termen pentru introducerea în cauză a moştenitorilor rezultă că în mod greşit instanţa de fond a dispus suspendarea cauzei conform dispoziţiilor art. 243 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Având în vedere considerentele arătate, Curtea, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă, a admis recursul, a casat încheierea din 17 iunie 2002 pronunţată de Tribunalul Teleorman şi a trimis cauza pentru continuarea judecăţii.