Suspendarea provizorie a executării hotărârii. Ordonanţă preşedinţială. Neplata cauţiunii. Consecinţe


In temeiul art. 300 alin. 3, coroborat cu art. 403 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, preşedintele instanţei poate dispune suspendarea provizorie a executării hotărârii pe cale de ordonanţă preşedinţială, fiind necesară depunerea cauţiunii fixate de instanţă.

Cauţiunea este o condiţie prealabilă şi obligatorie pentru exercitarea drepturilor procesuale, de natură să împiedice abuzul de drept.

(Sentinţa nr. 60 din 21 mai 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la 29.04.2002, reclamanta S.C. “R.” S.A. Ie-a chemat în judecată pe pârâtele A.N.R.S. şi S.C. “R.V.” S.A., solicitând suspendarea provizorie, pe cale de ordonanţă preşedinţială, a executării Hotărârii nr. 465 din 4.03.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosarul nr. 1819/2001.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că, prin Hotărârea nr. 465 din 4.03.2002, a fost respinsă contestaţia formulată de debitoarea S.C. “R.” S.A. împotriva cererii de deschidere a procedurii de reorganizare şi lichidare judiciară, introdusă de creditoarea A.N.R.S.

împotriva cererii s-a declarat recurs la Curtea de Apel Bucureşti, în care s-a solicitat suspendarea executării în temeiul dispoziţiilor art. 300 alin. 2 din Codul de procedură civilă. De asemenea, şi A.P.A.P.S. a solicitat suspendarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2002, având în vedere că S.C. “R.” S.A. este în proces de privatizare, fiind instituită administraţia specială, potrivit Ordinului ministrului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nr. 3/2002.

Pârâtele, legal citate, nu s-au prezentat în instanţă.

La termenul din 14.05.2002, în camera de consiliu, instanţa, punând în discuţie cuantumul cauţiunii, a stabilit valoarea acesteia la 400.000.000 lei.

La termenul din 21.05.2002, reclamanta, prin împuternicit, a depus o cerere din partea societăţii, prin care arată că nu înţelege să depună cauţiunea dispusă de instanţă.

Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea pentru neplata cauţiunii cu următoarea motivare:

Potrivit art. 300 alin. 3 din Codul de procedură civilă, “Suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată numai după depunerea unei cauţiuni ce se va stabili, prin încheiere, cu ascultarea părţilor, în camera de consiliu. … Dispoziţiile art. 403 alin. 3 şi 4 se aplică corespunzător”, ceea ce înseamnă că, atunci când “în cazuri urgente, preşedintele instanţei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonanţă preşedinţială”, este necesară depunerea cauţiunii fixate de către instanţă.
Prin urmare, cauţiunea este o condiţie prealabilă şi obligatorie pentru exercitarea drepturilor procesuale, de natură să împiedice abuzul de drept, şi, nefiind achitată, Curtea va respinge cererea de suspendare provizorie a executării hotărârii recurate, pentru neplata cauţiunii.

NOTĂ:

Sentinţa a devenit irevocabilă prin nerecurare.