Taxă pe poluare. Incidenţa cauzei Tatu împotriva României Finanţe. Financiar. Implicaţii ale Min. Finanţelor


Statul Român nu are un temei legal de reţinere a taxei pe poluare, iar persoanei vătămate trebuie să i se asigure protecţia juridică eficientă conferită de principiile fundamentale ale liberei circulaţii a bunurilor pe întreg spaţiul UE şi a priorităţii dreptului comunitar. Prin urmarea, aplicarea OUG nr. 50/2008 nu poate paraliza demersul reclamantului şi nici nu poate pune sub semnul îndoielii legalitatea şi temeinicia acţiunii formulate de acesta.

În astfel de situaţii, Curtea de Justiţie a decis că statele membre trebuie să ramburseze taxele colectate cu încălcarea prevederilor art. 90 din Tratat (actual 110 TFUE), cu respectarea principiilor ce guvernează autonomia procedurală şi îmbogăţirea fără justă cauză, statele putând fi obligate totodată la plata unor daune.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 362 din 11 aprilie 2011