TAXE VAMALE. TVA. COMISION VAMAL


Aportul în natură la constituirea capitalului social al unui asociat străin nu este exceptat de la plata acestor taxe dacă ulterior importării.bunurilor aduse ca aport în natură societăţii au hotărât diminuarea capitalului social cu aceste bunuri

Reclamanta societate comercială mixtă a chemat în judecată Direcţia Generală a Vămilor, solicitând anularea deciziei nr. 611/1999 şi a procesului-verbal de control.

în motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că este o societate mixtă cu răspundere limitată şi că investitorul străin, din suma totală subscrisă, a adus ca aport în natură la capitalul social zece autotractoare, care au fost exceptate de la plata taxelor vamale, conform art. 12 din Legea nr. 35/1991.

Reclamanta a mai arătat că ulterior capitalul social a fost diminuat prin retragerea aportului în natură reprezentat de cele zece maşini şi că în mod nelegal a fost obligată la plata de TVA şi de comision vamal.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ, prin sentinţa civilă nr. 1224/1999, a respins acţiunea ca nefondată.
Reclamanta a importat zece autotractoare, conform declaraţiilor vamale nr. A5/6 – A5/15 din 4.01.1994, importul fiind scutit de taxe vamale, conform Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, modificată şi completată prin Legea nr. 57/1993. Aceste bunuri au fost importate pentru constituirea ca aport în natură la capitalul social al societăţii de către investitorul străin. Potrivit art. 12 din Legea nr. 35/1991, maşinile, utilajele, instalaţiile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri din import necesare investiţiei, constituite ca aport în natură de investitorul străin la capitalul social sau la majorarea acestuia, sunt exceptate de la plata taxelor vamale.

Ulterior efectuării importului, prin actul autentificat sub nr. 2/17.11.1995, cei doi asociaţi au hotărât diminuarea capitalului social al societăţii cu aportul în natură al asociatului străin, respectiv cele zece maşini. Cu ocazia controlului efectuat de inspectorii de specialitate din cadrul Direcţiei de Supraveghere şi Control Vamal, la data de 17.11.1998, s-a stabilit că societatea a modificat destinaţia celor 10 autotractoare, prin diminuarea capitalului social, cu aceste bunuri încălcându-se art. 12 din Legea nr. 35/ 1993, precum şi art. 6 alin. 2, 3 din O.G. nr. 26/1993. La data când autotractoarele au fost retrase din capitalul social al societăţii conform art. 6 alin. 2, 3 din O.G. 26/1993, societatea avea obligaţia să îndeplinească formalităţile legale vamale pentru achitarea taxelor.

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 1224/1999)