Tutelă administrativă. Condiţiile în care prefectul poate ataca actele emise de autorităţile administraţiei publice locale şi limitele în care se poate angaja răspunderea patrimonială a acestuia pentru consecinţele negative ce decurg din faptul suspendări


Temei de drept: Legea nr. 554/2004, Legea nr. 340/2004.

Exercitarea de către prefect a dreptului constituţional de a sesiza instanţa de administrativ competentă, în vederea verificării legalităţii actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, nu este limitată de vreo condiţionalitate prestabilită, singura condiţie instituită de legiuitor fiind aceea ca titularul dreptului de sezină să „considere” actul atacat ca fiind nelegal.

Raportul juridic ce se naşte din faptul exercitării de către prefect a dreptului său de tutelă administrativă priveşte doar pe autoritatea emitentă a actului considerat nelegal şi pe prefect.

Terţilor ce se considera vătămaţi în drepturile sau interesele lor legal recunoscute, trebuie să li se asigure dreptul de a interveni în litigiul născut din exercitarea dreptului de tutelă administrativă, fără ca acest fapt să conducă la schimbarea naturii acţiunii principale, a sferei participanţilor la raportul juridic dedus judecăţii sau la recunoaşterea existenţei unui raport direct între autoritatea care exercită dreptul de tutelă administrativă şi orice alte persoane, în afara autorităţii emitente a actului administrativ considerat nelegal, a cărui anulare se solicită prin acţiune, în condiţiile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 554/2004.

Decizia nr. 1311/C.A./12.12.2011