Cauta in aceasta categorie:

ARTICOLUL 48 Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale Actele emise de organele fiscale

ARTICOLUL 48 Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale (1) Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică actelor administrative fiscale pentru care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege, iar soluţia este definitivă. (3) Prin erori materiale, în sensul prezentului...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 49 Mijloace de probă Dispoziţii generale Administrarea şi aprecierea probelor

ARTICOLUL 49 Mijloace de probă (1) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condiţiile legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la: a) solicitarea informaţiilor, de orice fel, din partea contribuabililor şi a altor persoane; b) solicitarea de expertize; c) folosirea înscrisurilor; d) efectuarea de cercetări la faţa locului. (2) Probele administrate vor fi coroborate şi apreciate ţinându-se seama...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 50 Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său Dispoziţii generale Administrarea şi aprecierea probelor

ARTICOLUL 50 Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său (1)Organul fiscal poate solicita prezenţa contribuabilului la sediul său pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul fiscal va indica şi documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte. (2) Solicitarea...

Citeste mai mult...