Cauta in aceasta categorie:

Art. 202 cod procedura civila Administrarea dovezilor Judecata

Art. 202 (1)Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor, ei se vor numi de către instanţă, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, de pe lista întocmită şi comunicată de către biroul local de expertiză, cuprinzând persoanele înscrise în evidenţa celor autorizate, potrivit legii, să efectueze expertize judiciare. (2)Încheierea de numire va stabili şi plata...

Citeste mai mult...

Art. 250 cod procedura civila Perimarea Judecata

Art. 250 (1)Cursul perimării este suspendat cât timp dăinuieşte suspendarea judecării, pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. 244, precum şi în alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. (2)În cazurile prevăzute de art. 243, cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de...

Citeste mai mult...

Art. 155 cod procedura civila Înfăţişări şi dezbateri Judecata

Art. 155 (1)Amânarea judecăţii în temeiul învoielii părţilor nu se poate încuviinţa decât o singură dată în cursul instanţei. (2)După o asemenea amânare, judecata, dacă părţile nu stăruiesc, va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrului pentru redeschiderea pricinilor. (3)Instanţa este obligată să cerceteze dacă amânarea cerută de amândouă...

Citeste mai mult...

Art. 179 cod procedura civila Administrarea dovezilor Judecata

Art. 179 (1)Dacă instanţa, după verificarea înscrisului cu scrisul sau semnătura făcută în faţa ei sau cu alte înscrisuri, nu este lămurită, va dispune ca verificarea să se facă prin expert, obligând părţile să depună de îndată înscrisuri pentru verificare. (2)Se primesc ca atare: 1. înscrisurile autentice; 2. înscrisurile private, netăgăduite de părţi; 3. partea din înscris netăgăduită; 4. scrisul...

Citeste mai mult...

Art. 101 cod procedura civila Termenele

Art. 101 (1)Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. (2)Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare. (3)Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare. (4)Termenul care, începând la...

Citeste mai mult...

Art. 114 cod procedura civila Chemarea în judecată Procedura înainte de judecată

Art. 114 (1)La primirea cererii de chemare în judecată preşedintele sau judecătorul care îl înlocuieşte va verifica dacă aceasta întruneşte cerinţele prevăzute de lege. Când este cazul, reclamantului i se pune în vedere să completeze sau să modifice cererea şi să depună, potrivit art. 112 alin. (2) şi art. 113, cererea şi copii certificate de...

Citeste mai mult...

Art. 6 cod procedura civila

Art. 6 Când pârâtul, în afară de domiciliul său, are în chip statornic o îndeletnicire profesională ori una sau mai multe aşezări agricole, comerciale sau industriale, cererea se poate face şi la instanţa locului acelor aşezări sau îndeletniciri, pentru obligaţiile patrimoniale şi care sunt născute sau care urmează să se execute în acel loc....

Citeste mai mult...

Art. 40 cod procedura civila

Art. 40 (1)Cererea de strămutare se judecă în camera de consiliu. (2)Preşedintele instanţei va putea cere dosarul pricinii şi să ordone, fără citarea părţilor, suspendarea judecării pricinii, comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. (3)În caz de admitere, pricina se trimite spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad. (4)Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare şi nu...

Citeste mai mult...