Fond-Comercial-contestaţie tabel definitiv


Dosar nr. 46/88/2004 (Numar în format vechi 257/2004)

Sentinta Civila nr. 424

Sedinta publica de la 13 martie 2009

Prin cererea depusa la dosarul cauzei la data de 27 septembrie 2006, contestatorul Pana Nicolae în calitate de creditor al debitoarei S.C. … S.A TULCEA, a solicitat înlaturarea Directiei Generale  a Finantelor Publice din tabelul definitiv al creditorilor întocmit de administratorul judiciar … …. Tulcea..

În motivarea cererii sale contestatorul creditor a aratat ca D.G.F.P. Tulcea nu a depus nici o declaratie de creanta, pentru a fi înscris în tabelul creditorilor debitoarei în conformitate cu art. 78 din Lg. 64/1995, republicata, asa cum care era în vigoare la data  derularii fazei procesuale.

În cauza a devenit incidente art.90 din Lg. 64/1995 republicata în prezent art. 76 din Lg. 85/2006.

Administratorul judiciar al debitoarei …. Tulcea a precizat ca ANAF – DGFP Tulcea  nu a depus o declaratie de creanta la dosarul cauzei, motiv pentru care solicita, admiterea cererii contestatorului si înlaturarea creantei trecuta în tabelul definitiv al creditorilor debitoarei, mai mult de atât, au fost achitate toate creantele D.G.F.P. avute la data deschiderii procedurii insolventei debitoarei.

De asemenea, reprezentantul intimatei D.G.F.P. Tulcea prezent la termenul de judecata din data de 27 februarie 2009, a precizat ca nu are cunostinta daca s-a depus o declaratie de creanta, dar are cunostinta ca debitoarea a solicitat o reesalonare a creantei.

Analizând actele si lucrarile dosarului judecatorul sindic retine:

Contestatorul Pana Nicolae în calitate de creditor al debitoarei S.C. … S.A TULCEA, a solicitat înlaturarea Directiei Generale  a Finantelor Publice din tabelul definitiv al creditorilor întocmit de administratorul judiciar …. Tulcea., motivat de faptul ca aceasta nu si-a declarat creanta în termenul prevazut de Lg. 64/1995 republicata , actualmente Lg. 85/2006.

Potrivit art. 76 din Lg. 85/2006 pct. 1, cu exceptia în cazul în care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu încalcarea  dispozitiilor art. 7, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cerere de admitere a creantelor pâna la expirarea termenului prevazut de art. 61 alin. 1 lit. “b”, este decazut, cât priveste creantele respective din drepturile de a participa si a vota în cadrul adunarii generale a creditorilor; dreptul de a participa la distribuirea de sume în cadrul reorganizarii si falimentului; dreptul de a-si realiza creantele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata al persoanelor juridice, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloase ori ca nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase.

Totodata, potrivit art. 75 din Lg. 85/2006, “dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut de art. 73 alin. 2 si pâna la închiderea procedurii insolventei, orice parte interesata poate face contestatie împotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta în tabelul definitiv de creante, în cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si în cazul descoperirii unor titluri hotarâtoare si pâna atunci necunoscute”.

Astfel ca, verificând actele si lucrarile dosarului se constata ca A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea nu si-a declarat creanta în termenul prevazut de art. 62 alin. (1) lit”b” si nici ulterior, pâna în aceasta faza procesuala, motiv pentru care, urmeaza a fi admisa contestatia creditorului … al debitoarei … S.A. Tulcea, aflata în procedura insolventei în conformitate cu Lg. 85/2006.

Urmeaza a dispune înlaturarea creantei intimatei A.N.A.F. – D.G.F.P. Tulcea din tabelul definitiv al creditorilor debitoarei S.C.A.P.A. Delta S.A. Tulcea.

Va fi decazuta intimata A.N.A.F. – D.G.F.P. Tulcea  din dreptul de a participa si a vota în cadrul adunarii generale a creditorilor, de a participa la distribuirea de sume în cadrul reorganizarii si falimentului; dreptul de a-si realiza fata de debitoarea S.C.A.P.A. Delta S.A. Tulcea, dupa închiderea procedurii insolventei, acele creante nascute înainte de data deschiderii procedurii (25 iunie 2004).