Fond –Comercial –Revizuire – art. 322 pct.4 Cod procedură civilă


Dosar nr. 1555/88/2008

SENTINTA CIVILA NR. 427

Sedinta publica de la 13 martie 2009

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 1555/88/2008, S.C. … S.R.L. Tulcea a solicitat în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL TULCEA, revizuirea Sentintei civile nr. 39/4 ianuarie 2008 a Tribunalului Tulcea, ramasa definitiva si irevocabila.

S-a sustinut în motivarea actiunii ca revizuienta este proprietara unei constructii situate în Tulcea, strada … bloc .. parter, si prin adresa nr. G/3498/1 iunie 2006, Consiliul Local a înstiintat ca solicitarea de concesiune nu a fost aprobata astfel ca se va proceda la dezafectarea constructiei.

Urmare litigiului aflat de rolul Tribunalului Tulcea, în contencios administrativ, Tribunalul Tulcea, prin Sentinta civila nr. 39 din 4 ianuarie 2008 a respins actiunea în totalitate.

Temeiul de drept al revizuirii îl constituie dispozitiile art. 322 pct.4 teza 2 Cod proc. civ., si care vizeaza situatia în care hotarârea s-a data în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecatii, astfel ca documentele depuse de pârâta prezinta stersaturi, modificari, adaugiri.

S-a aratat ca, a formulat plângere penala pentru fals si uz de fals, fiind efectuate cercetari de catre organele de urmarire penala.

Intimata a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea cererii de revizuire întrucât nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 39 din 4 ianuarie 2008 a Tribunalului Tulcea, pronuntata în dosarul nr. 760/88/2006, s-a respins cererea formulata de S.C. … S.R.L. Tulcea în contencios administrativ de anulare a deciziei nr. G /3498 din 1 iunie 2006 a Consiliului Local Tulcea, ca nefondata.

Prin Decizia civila nr. 301/CA din 218 mai 2008, Curtea de Apel Constanta a respins recursul formulat de S.C. … S.R.L. împotriva Sentintei civile nr. 39/4 ianuarie 2008 a Tribunalului Tulcea.

Potrivit dispozitiilor art. 322pct. 4 teza 2 Cod proc. civ., revizuirea hotarârii ramase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarâri data la o instanta de recurs atunci când evoca fondul se poate cere daca hotarârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecatii, ori daca un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta în acea cauza.

Instanta constata ca în cauza nu sunt întrunite conditiile prevazute pentru a fi aplicabile dispozitiile art. 322 pct. 4 teza 2 Cod proc. civ.

Astfel, o conditie esentiala pentru a fi admisa revizuirea este ca înscrisul care a fost determinant în pronuntarea hotarârii sa fie fals, iar pentru dovedirea falsului este necesara o hotarâre judecatoreasca care sa consfinteasca falsul ori o asemenea hotarâre nu exista nefiind suficienta doar sustinerea ca, în cauza, s-au declansat cercetari penale.

Fata de aceste considerente, cum nu sunt întrunite conditiile impuse de dispozitiile art. 322 pct. 4 teza a II-a din Codul de procedura civila, se va respinge cererea de revizuire ca nefondata.