Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzute de art.85 alin.1 şi art.86 alin.1 din oug 195/2002


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Tr. Severin nr.2XXX/P/2013 din 1.10.2013 a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul minor TIG, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzute de art.85 alin.1 şi art.86 alin.1 din OUG 195/2002, reţinându-se că la data de 19.05.2013, în jurul orei 14,00 a condus un autovehicul-motociclu L3e, marca Honda, tip Innova 125, cu nr.de identificare MXXXXXXXX, pe drumul public DN 56C, din direcţia Gogoşu către comuna Jiana, autovehiculul fiind neînmatriculat, iar inculpatul nu poseda permis de conducere, fiind oprit în trafic de un echipaj de poliţie.

Starea de fapt expusă a fost probată în cursul urmăririi penale cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare, adrese ale  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, adresa CNADNR SA-Secţia Drumuri Naţionale Drobeta Tr.Severin, adresa RA, declaraţiile martorilor GV şi BV şi declaraţiile inculpatului.

În faza de cercetare judecătorească inculpatul a solicitat aplicarea dispoziţiilor art.320 indice 1 cod procedură penală, declarând că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei, solicitând ca judecarea cauzei să se facă pe baza probelor  administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa a luat act de cererea formulată şi constatând că faptele inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului, a admis cererea, urmând ca la soluţionarea cauzei să aibă în vedere probatoriul administrat în faza de urmărire penală.

S-a dispus efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 19.05.2013, în jurul orei 14,00, inculpatul TIG a condus un autovehicul-motociclu L3e, marca Honda, tip Innova 125, cu nr.de identificare MXXXXXX, pe drumul public DN 56C, din direcţia Gogoşu către comuna Jiana, autovehiculul fiind neînmatriculat, iar inculpatul nu poseda permis de conducere, fiind oprit în trafic de un echipaj de poliţie.

În urma verificărilor efectuate la Registrul Auto Român s-a constatat că autovehiculul este un motociclu L3e, marca Honda, tip Innova 125, cu nr.de identificare MXXXXXXX, are o capacitate cilindrică de 125 cmc, o putere de 7 kw şi o viteză maximă proiectată de 95 km/h.

Având în vedere caracteristicile motocicletei inculpatul trebuia să posede permis de conducere categoria A1, dar, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar motocicleta bu este înmatriculată în circulaţie.

Prin adresa nr.6XXXX/17.06.2013 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor s-a confirmat că inculpatul TIG nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

Faptele inculpatului minor TIG de a conduce pe drumurile publice un autovehicul pe drumurile publice un autovehicul neînmatriculat şi fără a poseda permis de conducere întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.85 alin.1 şi art.86 alin.1 din OUG 195/2002 cu art.99 cod penal.

Faptele există, constituie infracţiuni şi au fost comise de inculpat cu vinovăţie, astfel că acesta va răspunde penal.

Vinovăţia inculpatului rezultă din coroborarea declaraţiilor de recunoaştere ale inculpatului cu declaraţiile martorilor GV şi BV, care au asistat la verificările efectuate de organele de poliţie, procesul verbal de constatare, adresa nr. 6XXX/17.06.2013 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, din care rezultă că inculpatul nu figurează în evidenţele informatizate ca posesor al permisului de conducere, adresele Registrului Auto Român.

Inculpatul se află la prima încălcare a legii penale, neavând nicio condamnare în antecedente.

Pe parcursul cercetărilor a avut o conduită sinceră, recunoscând şi regretând săvârşirea faptelor. Are un nivel de instrucţie şcolară redus-8 clase, însă a abandonat cursurile şcolare, locuieşte în mediul rural, îşi câştigă existenţa muncind cu ziua la diverşi concetăţeni.

Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi rezultă că beneficiază de sprijin moral din partea familiei, are abilităţi şi disponibilitate pentru munci necalificate,  provine dintr-o familie dezorganizată, are o supraveghere parentală deficitar.

În raport de aceste criterii şi ţinând seama de gradul de pericol social al faptelor, frecvenţa infracţiunilor la regimul circulaţiei, efectele asupra siguranţei în trafic, precum şi incidenţa dispoziţiilor 99 şi următoarele cod penal precum şi art.320 indice 1 alin.7 cod procedură penală, instanţa va aplica inculpatului pedepse orientate spre minimul prevăzut de lege, de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi de 8 luni pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, în condiţiile art.64 lit.a teza a II-a şi b-71 cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Cum infracţiunile deduse judecăţii au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, acestea sunt concurente, astfel că, în baza art.33-34 cod penal se va dispune contopirea acestora  şi executarea pedepsei rezultante de 8 luni închisoare cu interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal în condiţiile art. 71 alin.2 Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

 Ţinând seama de circumstanţele personale, se consideră că îndreptarea şi reeducarea inculpatului poate avea loc şi fără executarea în regim de detenţie a pedepsei, astfel că fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.81-110 cod penal, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani, atrăgându-i-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 cod penal, referitoare la revocarea beneficiului suspendării, în cazul săvârşirii, în termenul de încercare, a unei noi infracţiuni.

De asemenea, în baza art.71 alin.5 cod penal, se va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi b cod penal pe durata termenului de încercare.

Văzând şi art. 191 cod procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, respectiv la 700 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei reprezentând onorariul pentru avocat XX, apărătorul desemnat din oficiu în faza de urmărire penală, potrivit delegaţiei nr.3XX/23.08.2013, şi suma de  200 lei reprezentând onorariul pentru avocat CS, apărătorul desemnat din oficiu în faza de cercetare judecătorească, potrivit delegaţiei nr.3XX/7.10.2013 vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.