Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere. Părăsirea locului accidentului produs ca urmare a comiterii unei infracţiuni fără încuviinţarea organelor de poliţie. Concurs de infractiuni.


Prin  Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila nr. 6xx/P/2007 a fost trimis în judecată inculpatul S.  I.  pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.86 alin.1 şi art.89 alin.1 din OUG 195/2002 republicată, reţinandu-se, în esenţă, că la data de 28.07.2007 inculpatul a condus pe drumurile publice din com.U. un autoturism fără a poseda permis de conducere. Ulterior a produs şi un accident de circulaţie şi a părăsit locul accidentului.

La data de 28.07.2007 , în jurul orelor 2030 , inculpatul a mers la prietenul său, martorului asistent H. I., de la care, sub pretextul că posedă permis de conducere , a împrumutat autoturismul acestuia . Astfel, inculpatul a plecat de la domiciliul acestuia, împreună cu soţia, soacra şi cei 3 copii, spre loc.V,, la o rudă. Deplasarea au făcut-o cu autoturismul condus de către inculpat.

La întoarcere , în sat .M., com. U,  pe DJ 203 P , în zona staţiei de autobuz , a pierdut controlul direcţiei de deplasare , intrând în coliziune cu un gard.

S-a stabilit că niciunul dintre pasageri nu a suferit nici o vătămare. Inculpatul a fugit de la faţa locului. După circa 10 minute , însă inculpatul s-a prezentat la organele de poliţie.

Audiat în cauză, inculpatul a recunoscut comiterea faptei în forma expusă mai sus, iar martorii audiaţi au  confirmat situaţia de fapt expusă mai sus.

Prin adresa nr. 3xxx/29.10.2007 , S.P.C.R.P.C.Î.V. Brăila a comunicat că inculpatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de  autovehicule.

În drept, fapta inculpatului S. I. , care la data de 28.07.2007, a condus pe DJ 203 P, marca „M” cu nr. de înmatriculare xxxx 432 , fără a poseda permis  de conducere , constituie infracţiune de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis de conducere prevăzută de art. 86 al.1 din OUG 195/2002 republicată.

Fapta inculpatului S. I. care la data de 28.07.2007 , a condus pe DJ 203 P , marca „M” cu nr.de înmatriculare xxxx 432 , fără a poseda permis de conducere , şi producând un accident de circulaţie, după care a  plecat de la faţa locului fără a avea încuviinţarea organelor de poliţie , constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului produs ca urmare a comiterii unei infracţiuni fără încuviinţarea organelor de poliţie prev.de art.89 al.1 din OUG 195/2002 republicată.

În cauză sunt aplicabile dispoz.art.33 lit.”a” cod penal întrucât faptele sunt concurente.

La alegerea pedepsei , precum şi la individualizarea cuantumului acesteia , instanţa conform art.72 C.pen., a avut în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate, precum si datele personale ale inculpatului , respectiv faptul că acesta se afla la primul conflict cu legea penală şi a avut o atitudine sinceră.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa a apreciat că o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru conducerea fără permis şi 3 luni închisoare pentru părăsirea locului accidentului , respectiv o pedeapsă rezultantă de 5 luni închisoare, este de natură să asigure realizarea scopurilor prev.de art.52 C .pen. Apreciind, în contextul celor deja menţionate ,că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, urmează a fi suspendată condiţionat executarea pedepsei conform art.81 C.pen., pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni, potrivit art.82 C.pen., atragandu-i-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 C.pen., privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În temeiul art.191 alin.1 Cod proc.pen. inculpatul a fost obligat la cheltuieli judiciare către stat.