Plangere contraventionala. Conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice.


Plangere contraventionala. Conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice.

Prin sentinţa civilă nr.1586/22.02.2005 instanta a admis plângerea formulată de petentul V. M. în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B. – B. P. R. şi în consecinţă a anulat procesul-verbal seria J nr.0445354 încheiat la data de 28.03.2004.

Prin adresa nr.A176/28.03.2004 inregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.5846/8.04.2004 DGPMB  – B.P.R. a inaintat plângerea formulată de contestatorul V.M. impotriva procesului-verbal seria J nr.0445354 încheiat la data de 28.03.2004.

Prin plângerea formulată, petentul a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie, anularea amenzii şi a sancţiunii reţinerii carnetului de conducere, respectiv  a actului care tine loc provizoriu de carnet de conducere.

Prin procesul-verbal sus-menţionat, petentul  a fost sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.9 lit.a din OUG nr.195/2002, constând in aceea că la data resoectivă ora 2.43 pe C. F. a condus autoturismul cu nr. B-33-MZF după ce a consumat băuturi alcoolice, fiind depistat cu aparatul alcotest, rezultatul fiind de 0,11 mg pe litru alcool în aer expirat. Totodată, petentului i s-a reţinut dovada seria AT nr.004453 privind reţinerea permisului de conducere.

În motivarea plângerii sale, contestatorul a arătat că în realitate rula regulamentar pe Ş. F. când a fost oprit de un agent  de poliţie.

Echipajul de poliţie a testat alcoolemia conducătorului auto, iar petentul a suflat de mai multe ori in aparat urmând instrucţiunile agentului, dar in mod evident aparatul nu funţiona. De asemenea, a atras atenţia agentului că aparatul trebuia desigilat in prezenţa sa.

Aceste obiectiuni au fost formulate şi verbal la data incheierii procesului-verbal, fiind consemnate şi in cuprinsul acestuia.

Agentul constatator i-a restituit ulterior numai talonul şi actul care tine loc de permis, deşi prin procesul-verbal de constatare şi consemnare a contravenţiei nu s-a dispus sancţiunea contravenţională complementară a reţinerii permisului de conducere conform art.88 alin.2 din OUG nr.195/2002 rap. la art.21 alin.1 din OG  nr.2/2001.

Prin sentinta civila nr.2848/22.04.2004 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti  in dosar nr. 5846/2004 instanţa a admis plângerea formulată de contestator.

La data de 8.06.2004 petentul a depus o cerere de completare şi indreptare a hotărârii.

In temeiul art. 281^2 C.pr.civ.,  acesta a solicitat completarea sentintei civile in sensul admiterii capătului de cerere privind anularea amenzii şi admiterea capătului de cerere privind anularea sanctiunii retinerii carnetului de conducere, respectiv  a actului care tine loc provizoriu de carnet de conducere.

Prin sentinta civila nr. 4789/24.06.2004 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti in dosar nr.5846/2004 instanţa a respins cererea de completare ca neintemeiată, cu motivarea că prin procesul-verbal seria J nr.0445354 nu s-a dispus reţinerea permisului de conducere, acesta fiindu-i reţinut petentului in urma unui alt proces-verbal.

Impotriva sentintei civile nr.2848/22.04.2004 DGPMB a formulat recurs în care s-a arătat că testul cu aparatul Drager efectuat de agentul constatator, aparat ce este agreat de către Inspectoratul General de Poliţie, astfel cum rzeulta din adresa nr.169523/22.04.2002 şi de Institutul de  Medicină Legală „Mina Minovici”,  ce indică o valoare de 0,11  mg/l alcool in aer respirat.

In drept, au fost invocate disp. art.15 pct.1 din OG nr.2/2001, art.89 lit.a din OUG nr.195/2002,  şi art.304 pct. 6, 9 şi 11 şi art.305 C.proc.civ.

Împotriva sent. civ. nr.4789/24.06.2004 a formulat recurs petentul V.M, arătând că prin procesul-verbal seria J nr.0445354 agentul constatator a dispus măsura complementară a suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice. Or, în aceste condiţii Brigada de Politie Rutieră nu avea dreptul să reţină actul doveditor al dreptului de a conduce pe drumurile publice, nu avea dreptul să aplice o  măsură complementară care nu era prevăzută prin procesul-verbal de contravenţie.

Nu are relevanţă care este actul care atestă dreptul de a conduce pe drumurile publice, permis de conducere sau dovada emisă de Brigada de Poliţie Rutieră, relevant fiind faptul că reţinerea acestui act echivalează cu suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice.

Prin decizia civila nr.2538/4.11.2004 pronunţată în dosar nr.7422/CV/2004 Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a – Conflicte de Muncă şi Litigii de Muncă a admis ambele recursuri, a casat sentinta recurata şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, cu motivarea că instanţa de fond, deşi a  admis plângerea, in dispozitivul sent. civ. nr.2848/23.04.2004 nu s-a pronunţat cu privire la procesul-verbal ce a formulat obiectul plângerii şi nu s-a pronunţat cu privire la anularea amenzii contravenţionale, ceea ce constituie o necercetare a fondului in sensul art.312 C.proc.civ.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.1317/21.01.2005.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei s-a retinut in sarcina petentului savarsirea contraventiei prevazute de art.89 din OUG nr.195/2002, constand in aceea ca a condus autoturismul cu nr. de inmatriculare B-33-MZF dupa ce a consumat bauturi alcoolice, rezultatul testului efectuat cu alcotestul 7410 Printer produs de firma Drager fiind de 0.11 mg/l alcool in aerul expirat.

Potrivit art.15 din OG nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, mijloacele de masurare de lucru se supun obligatoriu controlului metrologic legal, daca sunt cuprinse in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal, daca sunt utilizate in domenii de interes public. O dispozitie similara exista si in art.4 din Lista oficiala in vigoare pentru anul 2004.

Aceste texte de lege nu trebuie interpretate in sensul ca numai aparatele enumerate in lista sunt supuse controlului, ci si ca acestea sunt singurele care pot fi folosite pentru masuratori ale caror rezultate sa aiba valoare recunoscuta de lege. A interpreta ca aparatele care nu sunt cuprinse in lista nu trebuie sa fie supuse controlului, dar ar putea fi folosite in practica ar fi contrar ratiunii avute in vedere de legiuitor, care a urmarit sa instituie garantii deosebite ca anumite situatii de fapt care produc consecinte in domenii de interes public sunt determinate pe baza unor masuratori corecte.

Or, conform Listei oficiale in vigoare pentru anul 2004, aparatele pentru determinarea concentratiei de alcool etilic in aerul alveolar expirat care se supun controlului metrologic legal sunt etilometrele cuprinse la pozitia L121 din Lista mentionata.

Chiar Precizarile privind constatarea faptei de conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice emise de Ministerul de Interne- Inspectoratul General al Politiei prin adresa nr.169523/22.04.2003, confirma faptul ca masuratorile facute cu etilotestele nu constituie o proba suficienta pentru constatarea contraventiei. Rezultatele acestora trebuie coroborate cu recunoasterea contravenientului, iar in cazul in care persoana nu recunoaste savarsirea faptei, este necesara recoltarea probelor biologice si efectuarea unor masuratori la Institutul de Medicina Legala „Mina Minovici”. Contrar sustinerilor intimatei, nu exista nici o dovada ca petentul ar fi refuzat recoltarea probelor biologice.

In acelasi sens, in adresa nr.8934/16.12.2003 a Biroului Roman de Metrologie Legala se arata ca etilotestele, in categoria carora se include si alcotestul Printer 7410 produs de Drager Germania, spre deosebire de etilometre, sunt de regula aparate cu indicatii informative care pot ajuta la preselectarea in vederea luarii unor decizii in baza masurarii exacte cu etilometre.

In aceeasi adresa se mai arata ca pentru alcotestul Printer 7410 nu se efectueaza verificari obligatorii, insa verificarea acestor aparate poate fi efectuata la solicitarea beneficiarului, in conditiiile prevazute de art.22 din Instructiunile de metrologie legala 1-97 aprobate prin HG nr.318/1998. Or, in cauza intimata nu a facut dovada ca a efectuat demersurile necesare pentru a obtine verificarea metrologica a aparatului folosit.

Prin urmare, masurarea aerului alveolar expirat de contestator s-a facut cu un aparat care nu este recunoscut de lege si, mai mult, nu este verificat metrologic, iar petentul nu a recunoscut rezultatele sale si nici nu a refuzat recoltarea probelor biologice.

Pe de alta parte, in obiectiunile formulate la procesul-verbal, petentul  a aratat ca aparatul cu care i s-a masurat concentratia de alcool din areul expirat nu a fost desigilat in fata sa.

Or, conform acelorasi Precizari, la prelevarea probei se va folosi obligatoriu mustiucul, care va fi desigilat in prezenta subiectului,

Fata de aceste considerente, retinand ca in cauza nu subzista nici un mijloc de proba care sa sustina situatia retinuta in procesul verbal, instanta a admis plangerea, a anulat procesul-verbal si a exonerat petentul de plata amenzii aplicate.

Avand in vedere ca petentului i-a fost ridicata fara nici un temei legal de catre agentul constatator dovada care tine loc de permis de conducere, cu toate ca in procesul-verbal nu exista nici o mentiune cu privire la o eventuala aplicare a unei pedepse complementare si retinand ca aceasta dovada ii este necesara petentului pentru a o depune la BPR in vederea restituirii permisului de conducere, instanta a obligat intimata  să restituie dovada seria AT nr.004453,  în original.