Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat


JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ Nr.

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public  reprezentat de Procuror:

Pe rol fiind judecarea cauzei Penale privind pe inculpatul având ca obiect

punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP).

Desfăşurarea şedinţei de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 Noul Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care evidenţiază părţile, obiectul pricinii şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, arătând că procedura este completă, după care:

Instanţa, constată că este competentă să judece cauza potrivit art.25 şi următoarele Cod pr.penală.

Inculpatul, prezent la instanţă, se legitimează cu CI seria XC, nr…..

S-a dat citire actului de sesizare, conform art. 374/1 din N.C.P.P.

Instanţa aduce la cunoştinţă inculpatului dispoziţiile art. 83, art. 108 alin. 1 şi 2 şi art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală.

Inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. 4 din N.C.P.P.

Instanţa dispune audierea  inculpatului, declaraţia fiind ataşată la dosarul cauzei.

Instanţa pune în discuţie cererea inculpatului privind judecarea cauzei în procedura recunoaşterii.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord ca judecata să aibă loc în baza probelor  administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurii judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei şi în baza art. 375/1 N.C.P.P. admite cererea de judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform prevederilor art. 374  C.pr.penală.

Reprezentantul Ministerului Public solicită schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunile de punere în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea pe  drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 334 al.1 şi respectiv art.335 al.1 NCpen. cu aplicarea art.33 lit.a C.pen 1969 şi art.5 NCpen. în infracţiunile de punere în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea pe  drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere,  prevăzute de art. 85 al. 1 şi respectiv 86 al.1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată ,cu aplicarea art. 33 lit.a Cpen.1969, art. 5 N. C. pen. ,art.374 al.4 şi art.396 al.10 N.C. pr.pen. şi art. 74 lit. a,c cu 76 lit. e C. pen. 1969.

Cu privire la schimbarea încadrării juridice, inculpatul arată  că lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Reprezentantul Ministerului Public, arată că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul pe fond  arată că prin rechizitoriul nr. 1269/P/2013 din 10.04.2014al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi  s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a învinuitului ….., pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul neînmatriculat şi de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, constând în aceea că la data de …. în jurul orei 22:00, a condus mopedul marca …. pe DC 192 C din satul ….. jud.Bacău, fără ca mopedul să fie înregistrat şi fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

Având în vedere  probele administrate în cursul urmăririi penale având în vedere că fapta şi vinovăţia sunt dovedite, pune concluzii de solicită schimbarea încadrării juridice, de condamnare a inculpatului la pedeapsa  închisorii. Solicită suspendarea condiţionată a executării pedepsei în baza art. 81 Cod penal anterior,  cu aplicarea art.64 lit.a teza aIIa şi b Cod penal 1969 .În baza art. 274  al. 1 N.C.P.P., solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Inculpatul, având ultimul cuvânt arată că îi pare forte rău pentru faptele săvârşite.

INSTANŢA

-deliberând-

Asupra cauzei penale de faţă, constată că:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. ….. înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr. … s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ….  pentru săvârşirea infracţiunilor de: conducere a unui vehicul neînmatriculat şi conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzute de art.334 al.1, art.335 al.1 din N.C.pen.,  cu aplicarea art. 33 lit.a  Cpen.1969 şi art.5 N.C.pen..

S-a reţinut în sarcina inculpatului că  la data de …. în jurul orei 22:00, a condus mopedul marca …. din satul ….., jud. Bacău, fără ca mopedul să fie înregistrat şi fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante, verificarea în baza de date a Poliţiei Române, verificarea în evidenţele UAT .., declaraţia martorului …. şi declaraţia inculpatului.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de …. judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Analizând materialul probator administrat în cauză  instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

Inculpatul …., care nu posedă  permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, deţine un moped marca ….a satului …. de la domiciliul său la magazinul martorului … pentru a face cumpărături. A rămas acolo până în jurul orei 0030 , după care a condus din nou mopedul înapoi spre casă. Pe DC 192 C a fost oprit de organele de poliţie. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că mopedul nu este înscris în evidenţele U.A.T. … şi că inculpatul nu este posesor de permis de conducere.

Atât la faţa locului, cât şi în declaraţiile date ulterior, inculpatul a recunoscut faptele comise şi a precizat că avea cunoştinţă despre obligaţia de a deţine permis de conducere pentru conducerea unui moped pe drumurile publice.

Inculpatul a recunoscut faptele la urmărirea penală şi la instanţă şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza art.374 al.4 N.C.pr.pen., conform probelor administrate la urmărirea penală

În drept, faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, prevăzute de art.85 al.1 şi respectiv art.86 al.1 din OUG nr.195/2002 republicată, cu aplicarea art. 33 lit.a  C.pen.1969, art.5 N.C.pen., prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunile de conducere a unui vehicul neînmatriculat şi conducere a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzute de art.334 al.1, art.335 al.1 din N.C.pen., cu aplicarea art. 33 lit.a Cpen.1969 şi art.5 N.C.pen..

Făcând aplicarea dispoziţiilor art.5 N.C.pen., instanţa reţine că limitele de pedeapsă prevăzute de Noul Cod Penal pentru aceste infracţiuni sunt aceleaşi cu cele prevăzute de  legea veche, astfel că  în raport de posibilităţile de individualizare a pedepselor şi a modalităţii de executare, instanţa constată că legea mai favorabilă este aceasta, aşa încât, urmează a-l condamna pe inculpat la pedeapsa închisorii în raport de vechile dispoziţii. 

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere periculozitatea socială a faptelor, poziţia sinceră a inculpatului şi faptul că nu posedă antecedente  penale, precum şi celelalte criterii generale de individualizare prevăzute de art. 72 C. pen. 1969, urmând a face aplicarea art. 374 al.4 N.C.pr.pen. şi ale art.396 al.10 N.C.pr.pen., reducând limitele de pedeapsă cu o treime. De asemenea instanţa va aplica şi circumstanţele atenuante prevăzute de art.74 lit.a,c şi art.76 lit.e C.pen.1969.

Urmează ca instanţa să aplice câte o pedeapsă pentru fiecare infracţiune şi să dispună contopirea acestora conform art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen.1969.

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului instanţa  apreciază că scopul pedepsei poate fi atins fără executare în regim de detenţie. 

Constatând îndeplinite şi celelalte dispoziţii ale art. 81 C. pen. 1969, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de executat, urmând ca în temeiul art. 82 C. pen. 1969 să stabilească termenul de încercare.

Va atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor art.83 C. pen. 1969 .

 Va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen.1969 în condiţiile şi pe  durata prevăzută de art.71 al.2 C.pen.1969, pe care o va suspenda potrivit art.71 al.5 C.pen.1969.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 al.1N.C.pr.pen..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art.386 NCpr.pen.:

Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile de punere în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai[…] neînmatriculat şi conducerea pe  drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 334 al.1 şi respectiv art.335 al.1 NCpen. cu aplicarea art.33 lit.a C.pen 1969 şi art.5 NCpen. în infracţiunile de punere în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai[…] neînmatriculat şi conducerea pe  drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere,  prevăzute de art. 85 al. 1 şi respectiv 86 al.1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată ,cu aplicarea art. 33 lit.a Cpen.1969 ,art. 5 N. C. pen. ,art.374 al.4 şi art.396 al.10 N.C. pr.pen. şi art. 74 lit. a,c cu 76 lit. e C. pen. 1969. 

Condamnă inculpatul ….  fiul lui ……,  pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

– punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai[…] neînmatriculat conducere, prevăzută de art. 85 l. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată ,cu aplicarea art. 5 N. C. pen. ,art.374 al.4 şi art.396 al.10 N.C. pr.pen. şi art. 74 lit. a,c cu 76 lit. e C. pen. 1969, la pedeapsa de 4 luni închisoare.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul [..] de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută de art. 86 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată ,cu aplicarea art. 5 N. C. pen. ,art.374 al.4 şi art.396 al.10 N.C. pr.pen. şi art. 74 lit. a,c cu 76 lit. e C. pen. 1969, la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În temeiul art.33 lit.a şi art.34 lit.b.C.pen.1969 contopeşte pedepsele aplicate în cauză în pedeapsa cea mai grea .

 Pedeapsă de executat 5 luni închisoare.

În temeiul art. 81 C. pen.1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar în temeiul art. 82 C. pen.,1969 stabileşte termen de încercare 2 ani şi 5 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen.1969.

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen.1969, în condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 71 al. 2 C. pen.1969, pe care o suspendă potrivit art. 71 al. 5 C. pen.1969.

În temeiul art. 274 al. 1 N. C. pr. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 230 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 30 lei către Ministerul Public, 100 lei către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 100 lei către Ministerul Justiţiei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,…..