Citeste şi


Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Persoanele ce trebuie citate la soluţionarea plângerii


Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Persoanele ce trebuie citate la soluţionarea plângerii

Citare. Citaţie

Decizia penală nr. 421 R/14 septembrie 2010

Examinând actele şi lucrările dosarului se constată că prin prin plângerea înregistrată sub nr. 1607/222/11.05.2010, petenta D. M. a solicitat desfiinţarea rezoluţiei nr. 1256/P/2007 din 04.03.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi şi a ordonanţei nr. 515/II/2 din 02.04.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, privind pe intimatul C. C. F.

În motivare a arătat că au trecut aproape trei ani de la decesul lui D. Mx., iar adevărul nu este cunoscut.

Investită cu soluţionarea cauzei, Judecătorie Dorohoi, prin sentinţa penală nr. 234 din 10 iunie 2010 a respins plângerea formulată de petenta D. M. cu domiciliul în Dorohoi, str. X nr.Y, jud. Botoşani, împotriva rezoluţiei nr. 1256/P/2007 din 04.03.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi şi a ordonanţei nr. 515/II/2 din 02.04.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, privind pe intimatul C. C. F. cu domiciliul în Botoşani, str. X nr. Y, bl. Z, ap.T, jud. Botoşani, ca inadmisibilă.

A obligat petenta să plătească statului 20 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin ordonanţa nr. 1256/P/2007 din 04.03.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului C. C. F. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 178 alin.2 Cod penal în baza dispoziţiilor art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. d Cod procedură penală.

Împotriva acestei soluţii petenta a făcut plângere la procurorul ierarhic superior din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, plângere care i-a fost respinsă ca nefondată prin ordonanţa din 02.04.2008, dată în dosarul nr. 515/II/2.

Nemulţumită, petenta a formulat în baza art. 2781 Cod procedură penală plângere la Judecătoria Dorohoi, care a fost respinsă ca nefondată prin sentinţa penală nr. 383 din 12.06.2008.

Împotriva acestei soluţii petenta a formulat recurs care a fost respins ca nefundat prin Decizia penală nr. 1224 R din 20.11.2008 a Tribunalului Botoşani.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs petenta D. M., arătând că la termenul de judecată din 10 iulie 2010 nu i s-a acordat nicio atenţie şi solicitând chemarea în instanţă a numitului C. C..

Verificând hotărârea atacată, atât din perspectiva criticii aduse de petentă şi a motivului de nelegalitate invocat de procuror, cât şi din oficiu potrivit art. 3856 alin. 3 Cod procedură penală, Tribunalul constată că recursul declarat de petentă este fondat.

Potrivit art. 2781 alin. 4 Cod procedură penală la judecarea plângerii împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror se citează atât persoana care a făcut plângerea, cât şi persoana vizată de soluţia procurorului. Instituirea obligativităţii citării ambelor persoane are ca scop asigurarea contradictorialităţii în verificarea legalităţii şi temeiniciei soluţiei de netrimitere în judecată, iar nesocotirea acestei obligaţii este de natură a prejudicia atât interesele petentului, cât şi cele ale intimatului.

În speţă, prima instanţă a dispus doar citarea petentei D. M. şi a trecut la soluţionarea plângerii în lipsa acesteia, fără a-i solicita precizări privind obiectul cererii depuse la data de 11 mai 2010.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală va fi admis recursul declarat de petentă şi casată sentinţa atacată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. În rejudecare instanţa se va conforma dispoziţiilor art. 2781 alin. 4 Cod procedură penală şi  a solicita petentei precizări privind obiectul cererii depuse la data de 11 mai 2010.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 3 Cod procedură penală,

2