Acord de mediere divort Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


din data de 02.11.2010)

In drept, potrivit art 58 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 „Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.”.

De asemenea, dispozitiile art. 59 din Legea nr. 192/2006 stipuleaza ca „Intelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63”.

Conform dispozitiilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 „In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.”

Dispozitiile art. 271 Cod proc.civila prevad ca “Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea hotararea care sa consfiinteasca invoiala lor”.

In fapt, partile s-au adresat instantei de judecata solicitand ca, in baza art. 59 si art. 63 din Legea nr. 192/2006, aceasta sa incuviinteze intelegerea lor cuprinsa in Acordul de mediere nr. 118/15.08.2010 intocmit de Biroul de Mediator « DMS », acord pe care l-au semnat personal.

Asadar, avand in vedere considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, in baza art. 271 Cod proc.civila coroborat cu art. 59 si art. 63 din Legea nr. 192/2006 instanta urmeaza sa ia act si sa consfinteasca Acordul de MCE si MA si intocmit de Biroul de Mediator « DMS » cu privire la desfacerea casatoriei celor doi petenti si la cererile accesorii divortului.

Potrivit dispozitiilor art. 63 alin. 3 din Legea nr. 192/2006 hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor acestei legi constituie titlu executoriu.