Acţiune în anulare Contracte


Tip speţă: sentinta civila

Titlu: actiune in anulare

Data speţă: 30.09.2010

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe sub nr 353/199/2010 din 12.03.2010 debitoarea S.C. P. P. S.R.L. Buhuşi a formulat in contradictoriu cu creditoarea S.C. P. E. SRL cerere in anulare a somaţiei de plata dispuse prin sentinţa civilă nr. 78 din 01.02.2010 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în ds. 1291/199/2009.

In motivarea cererii formulate debitoarea a arătat în esenţă ca nu a avut relaţii de afaceri cu creditoarea S.C. P. E. SRL, nu a ridicat şi nu a recepţionat mărfuri de la creditoare; debitoarea nu are confecţionată o ştampilă precum cea aplicată pe factura fiscală nr. 7977743/23.11.2006; în această factură sunt identificate numele delegatului, cu seria şi numărul actului de identitate, persoana care nu are nicio legatura cu societatea debitoare; factura nu este insotita de avizul de expeditie si de scrisoarea de transport CMR, exista dubii cu privire la persoana care ar fi fost imputernicita sa receptioneze marfa, din partea societatii debitoare.

Cererea nu a fost intemeiata in drept.

Acţiunea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa de timbru si 0,5 de lei timbru judiciar.

La dosarul cauzei reclamanta a depus copii ale următoarelor acte: de identificat inscrisurile de la filele 10-20, fila 55. In dovedire, debitoarea-reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriul creditoarei, proba cu un martor.

Pârâta, legal citată, nu a depus întimpinare insa a raspuns la interogatoriul incuviintat de catre instanta (filele 38-39) si a depus declaratia autentificata a persoanei delegate cu expeditia (fila 40), inscrisuri (filele 51-52), precum si o cerere prin care solicita efectuarea comunicarilor la sediul ales din Sos.de Centura nr.1, biroul 15, oras Popesti-Leordeni, jud.Ilfov.

Instanta din oficiu a dispus emiterea unei adrese catre O.N.R.C. pentru a se comunica date privind SC P. E.SRL, relatii care se gasesc la filele 42-47.

De asemenea, a fost dispusa atasarea dosarului nr.1291/199/2009 al Judecatoriei Buhusi, in care a fost solutionata ordonanta de plata.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa retine ca acţiunea reclamantei este neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:

În fapt, prin sentinta civila nr.78/01.02.2010 pronuntata in dosarul nr. 1291/199/2009 al Judecatoriei Buhusi a fost obligata debitoarea SC P. P. SRL la plata sumei de 4338,30 lei, reprezentand contravaloare factura fiscala nr.7977743/23.11.2006, penalitati de intarziere in cuantum de 1142,36 lei, precum si cheltuieli de judecata de 39,3 lei.

In dosarul avand ca obiect ordonanta de plata debitoarea nu a formulat aparari, insa, o data cu formularea actiunii in anulare, debitoarea invedereaza faptul ca pretins acreanta nu are caracter cert, lichid si exigibil, in sensul prevederilor art 2., al.1 din OUG nr.119/2007. Din inscrisurile depuse de catre debitoare instanta retine ca factura fiscală nr. 7977743/23.11.2006 prezentata de catre creditoare nu indeplineste conditiile pentru a fi interpretata ca o asumare expresa a obligatiei de plata, in sarcina debitoarei. Astfel, desi poarta mentiunile cu datele de identificare ale societatii debitoare, pe stampila patrata aplicata (nerecunoscuta de catre debitoare ca emenand de la aceasta) apare adresa din Bacau a societatii, desi sediul acesteia este in Buhusi, iar semnatura de primire de pe aceasta factura (care, conform raspunsului la interogatoriu, apartine numitului S. N.), nu coincide cu niciuna care apare pe statul de plata (fila 13), astfel incat nu este sigur ca obligatia de plata a fost insusita de catre o persoana abilitata, in acest sens, de catre societate, cu atat mai mult cu cat contractul ( comanda) a fost incheiat telefonic. De asemenea, factura nu are anexat nici de aviz de insotire a marfii sau alt document care sa ateste ca, intr-adevar, marfa a fost receptionata de catre sociatatea debitoare.

In conditiile in care procedura ordonantei de plată se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării prin silita sau de bună voie a unor creanţe certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate printr-un contract ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii, insa creditorul nu a dovedit indeplinirea acestor conditii, instanta apreciaza ca cererea sa nu este fondata. În cadrul procedurii privind emiterea ordonantei de plată, instanţa nu poate să administreze probe pentru a stabili existenţa creanţei, aceasta fiind specifică procedurii de drept comun, la care partea interesată poate recurge.

Prin urmare, instanta va admite cererea si va anula ordonanta care cuprinde somatia de plata a sumelor pentru care a fost investita instanta de fond.

In baza art.274 C.pr.civ., instanta va obliga parata-creditoare la plata cheltuielilor de judecata reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.