ACTIUNE IN CONSTATARE Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Împotriva sentintei a declarat recurs DGFP Teleorman în numele Statului Român, în termen si legal motivat , criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Recurentul a invocat încalcarea dispozitiilor art. 85 Cod procedura civila si 89 alin. 1 Cod procedura civila, întrucât, a fost citat pentru termenul din 30. IX. 2010, a solicitat termen pentru a-si pregati apararea însa i s –a încalcat acest drept, cauza fiind solutionata pe fond.

S –a mai aratat ca din considerentele sentintei rezulta ca nu este vorba de o vacanta pentru ca Statul sa stea în proces si fiind vorba de un unic mostenitor, acesta se poate adresa notarului public conform Legii 36 / 1995.

Considera astfel ca este nejustificata introducerea Statului în cauza, care nu are calitatea procesuala pasiva.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei atacate , tribunalul constata ca recursul este întemeiat.

Cadrul procesual este stabilit de reclamant , care în actiunea formulata, a indicat persoana cu care întelege sa se judece, în speta, cu Primaria comunei Izlaz, prin primar . La 16.09. 2010 (f. 24 ), instanta a constatat necesar sa introduca în cauza în calitate de pârât , Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice si a dispus citarea acestuia, fara a pune în discutie necesitatea extinderii cadrului procesual. Nu numai ca instanta nu putea introduce în cauza din oficiu, o alta persoana decât cea aratata în actiune de reclamanta si cu care aceasta a înteles sa se judece în contradictoriu, dar l –a scos din aceasta cauza pe pârâtul chemat în judecata, fara a se pronunta asupra acestui fapt, pronuntând astfel o hotarâre, nelegala, fiind incident motivul de recurs prevazut de art . 304 pct. 9 Cod procedura civila, situatie ce atrage casarea sentintei cu trimiterea cauzei la prima instanta în vederea rejudecarii conform art. 312 alin. 5 Cod procedura civila .