Acţiune în constatare Fondul funciar


Dosar nr. 6347/318/2011 Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 6257/2011

Sedinta publica de la 07 Iulie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile în constatare formulata de reclamanta …. împotriva pârâtului Consiliul Local ….

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamanta fiind reprezentata de avocat XX .

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului, acordând cuvântul asupra acesteia.

Avocat XX a lasat solutionarea exceptiei la aprecierea instantei.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul judecatoriei Tg-Jiu sub nr.6347/318/2011 reclamanta …. a chemat în judecata pârâtul Consiliul local al comunei… si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate ca este singura mostenitoare a autorilor …. si ….

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la decesul parintilor sai au ramas mai multe terenuri, cu destinatia curti constructii, arabil si cu vegetatie forestiera, pe care le mosteneste în calitate de unica mostenitoare, astfel ca se impune admiterea actiunii.

În dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar titlul de propriettae nr.1486668/2002, titlul de propriettae nr.189/2003, certificatele de deces ale autorilor.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma exceptiei invocata, retine ca aceasta este întemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Reclamanta sustine ca este unica mostenitoare a parintilor sai…. si …., care au avut în proprietate terenurile mentionate în actiune si solicita pronuntarea unei hotarâri, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local…, pentru a se constata calitatea de unic mostenitor .

În cauza reclamanta nu justifica calitatea procesuala pasiva a pârâtului, nefacând dovada ca acesta are vocatie succesorala la mostenirea parintilor sai.

Actiunea de fata nu poate fi judecata în contradictoriu cu unitatea administrativ teritoriala si nici cu Statul Român, pe motiv ca acestia ar culege eventuala vacanta, deoarece bunurile lasate de catre defuncti trec în propriettae statului numai atunci când nu exista mostenitori legali sau testamentari, conform art.680c. civil.

Or, în cauza exista mostenitori cu vocatiei succesorala , respectiv reclamanta, care are posibilitatea sa solicite notarului, în cadrul procedurii succesorale notariale, necontencioase, reglementata de Legea 36/1995, eliberarea certificatului de mostenitor.

Cum, în cauza nu exista identitate între pârâtul chemat în judecata si subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecatii, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive va fi admisa, iar actiunea se va respinge.

Se retine si faptul ca actiunea în constatare, reglementata de art.111. c.p.c, are caracter subsidiar fata de actiunea în realizarea dreptului, iar în speta reclamanta are la îndemâna aceasta din urma actiune, respectiv procedura succesorala notariala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea formulata de reclamanta… cu domiciliul în comuna …, sat …, judetul Gorj împotriva pârâtului Consiliul local … acesta fiind lipsit de calitate procesuala pasiva.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 07 Iulie 2011,la judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

ELENA CIORTAN

O.P. 11 Iulie 2011/4ex

1