Actiune in constatare nulitate absolute contract de vanzare cumparare Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca urmare a executarii silite a reclamantilor de catre creditoarea D.G.F.P. – A.F.P. Campina, imobilul ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare sus mentionat a fost vandut prin licitatie publica si adjudecat de paratul GI, casatorit la acea data cu GM.

Prin decizia nr. xxx/xxx a Tribunalului Prahova s-a dispus „anularea tuturor actelor de emise de intimata D.G.F.P. – A.F.P. Campina privind vanzarea la licitatie a imobilului in litigiu proprietatea reclamantilor”.

Aceasta hotarare, intrata in puterea lucrului judecat, ii este opozabila si paratului GI, chiar daca nu a fost parte in proces, intrucat potrivit art. 1200 pct. 4 statuarile instantelor judecatoresti au valoarea unor prezumtii legale si se rasfrang indirect si asupra tertilor, avand in vedere ca provin de la o putere publica. Fata de acesta, si implicit si fata de subdobanditorii lui, hotararea se opune cu valoarea unui fapt juridic.

In consecinta, instanta a retinut ca actul de adjudecare al paratului GI, in conditiile anularii acestuia, nu poate justifica dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu.

Cu toate acestea, cauza ilicita invocata de reclamanti atrage nulitatea absoluta a actului juridic doar in cazul nerespectarii normelor legale privitoare la frauda la lege, bunele moravuri sau ordinea publica, ce ocrotesc interes general, cu ocazia incheierii actului juridic, norme imperative ce nu au fost incalcate la data semnarii contractului de vanzare cumparare autentificat.

Caracterul speculativ al vanzarii, invocat de reclamanti, determinat de faptul ca paratul GI stia ca titlul sau este anulat, nu este de natura sa atraga nulitatea absoluta a actului juridic subsecvent, fiind incidente dispozitiile legale privind situatia vanzarii bunului altuia.

Pe de alta parte, anularea titlului subdobanditorului in virtutea principiului „resolutio jure dantis resolvitur jus a accipientis” nu poate opera in cazul in care acesta a fost de buna credinta la momentul dobandirii dreptului de proprietate cu titlu oneros.

Astfel, instanta a retinut ca reclamantii nu au facut dovada relei credinte a paratilor reclamanţi BI si BV, in sensul ca au cunoscut sau cu diligente minime ar fi putut sa cunosca nevalabilitatea titlului de proprietate al paratilor GI si GM. Conform extrasului de carte funciara pentru autentificare eliberat de BCPI Campina acestia au cumparat, prin act autentic cu titlu oneros, imobilul care la acea data era liber de sarcini.

Reclamantii nu au notat litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra imobilului decat dupa ce acesta a facut obiectul contractului de vanzare cumparare sus mentionat, iar la data vizionarii acestuia si perfectarii actelor era nelocuit, fiind cunoscuti ca si GI si GM.

Pe cale de consecinta, fata de caracaterul subsidiar al cererii reconventionale, aceasta a fost respinsa ca ramasa fara obiect.