Actiune in constatare Proprietate privată


La data de 2009, cu nr. xx a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantii P I si P G au solicitat in contradictoriu cu piritul D G pronuntarea unei hotariri prin care sa se constate dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani pentru terenul situat in B str.P nr.22, jud.V, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamantii sustin ca au formulat actiunea in calitate de mostenitori ai defunctei P E, P I sot supravietuitor, iar P G, fiu, defuncta P E fiind cea care a primit terenul prin de la D M, sora ei, aceasta fiind de asemenea decedata, „de sufletul sotului ei” D Ilie si a fiicei acesteia G A, asa cum se obisnuia la acea vreme, respectiv anul 1961, teren pe care se afla construit imobilul casa de locuit formata din doua camere, doua bucatarii, hol, construita din valatuci si acoperita cu tabla, teren inclus in masa succesorala a defunctei D M de piritul D G desi ei au stapinit terenul mai bine de 30 de ani si au platit taxe si impozite.

Piritul D G a formulat intimpinare prin care a solicitat respingerea actiunii pe cale de exceptie ca fiind inadmisibila, dar si pe fond deoarece desi reclamantii sustin ca au primit terenul prin donatie nu au depus vreun act, desi disp.art.813 donatiile se fac prin act autentic, situatia de fapt fiind in sensul ca tatal lui D Ilie a cumparat imobilul situat in B, str.P nr.24 cuprinzind casa de locuit si teren aferent in suprafata de 125 mp, iar impreuna cu mama lui D M, un alt imobil vecin cuprinzind casa de locuit si teren aferent in suprafata de 231 mp, ambele imobile situate in str.P nr.22 – 24, jud.V care nu au fost instrainate sau abandonate, iar tatal lui D Ilie a decedat la data de 27 martie 1946, iar mama la data de 19 aprilie 2001, fiind dezbatuta succesiunea parintilor sai prin certificatul de mostenitor nr.2 din 3 ianuarie 2002 eliberat de Biroul Notarului Public F, el fiind unicul mostenitor pentru imobilul din B, str.P nr.22 – 24, jud.V astfel ca reclamantii nu pot sustine ca sunt posesori de buna credinta.

Prin cererea reconventionala piritul D G a solicitat sa se constate ca este unicul mostenitor al defunctilor D Ilie si D M ,precum si obligarea reclamantilor piriti sa-i restituie suprafata de 125 mp teren situat in str.P nr.22 – 24, B, jud.V.

Prin precizarile de la fila 39, dosar reclamantii au solicitat sa se constate ca au dobindit dreptul de proprietate prin uzucapiune si pentru casa aflata pe teren situat in str.P nr.22, B, jud.V.

In sedinta publica din 3 februarie 2010 piritul reclamant D G a facut precizarea prin aparator ca obiectul cererii reconventionale este revendicarea suprafetei de 125 mp situat in B, str.P nr.22 – 24 in calitate de unic mostenitor ale defunctilor sai parinti.

La data de 8 februarie 2010 a decedat reclamantul P I, asa cum rezulta din certificatul de deces aflat la fila 79 dosar, iar ceilalti mostenitori ai defunctului P A si P M, introdusi in cauza au precizat ca isi insusesc actiunea formulata de tatal lor, aparatorul reclamantilor facind precizarea asa cum s-a retinut in Incheierea pronuntata in sedinta publica din 12 mai 2010, ca initial actiunea a fost formulata de P I si P G, in calitate de mostenitori ai lui P E, pentru ca ulterior sa fie introdusi in cauza si P A si P M, mostenitorii lui P E, dar si ai lui P I.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, interogatoriul reclamantului-pirit P G, interogatoriul piritului-reclamant D G, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii A M, H V, M P, Z M, proba cu expertiza tehnica in constructii avind ca obiectiv identificarea imobilului casa de locuit si a terenului aferent situat in B, str.P nr.22, jud.V, expertiza la care partile nu au formulat obiectiuni.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine ca reclamantul P I, decedat in timpul procesului si P G, in calitate de mostenitori au defunctei P E, introdusi in cauza ulterior fiind si reclamantii P A, P M, ceilalti mostenitori ai defunctei P E dar si ai lui P I, au solicitat constatarea dobindirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de 30 de ani pentru terenul situat in B, str.P nr.22, jud.V impreuna cu casa formata din 2 camere, 2 bucatarii, hol asa cum au aratat in actiune si precizarile ulterioare.

Piritul D G a solicitat respingerea cererii principale invocind exceptia inadmisibilitatii acestei cereri, cerere ce urmeaza a fi respinsa si pe fond, iar pe cale reconventionala revendicarea suprafetei de 125 mp situat in B, str.P nr.22-24, jud.V in calitate de unic mostenitor al defunctilor sai parinti D Ilie si D M.

Referitor la exceptia invocata, aparatorul reclamantilor a solicitat respingerea exceptiei, exceptie ce urmeaza a fi respinsa si de instanta intrucit pe de o parte sustinerile aparatorului piritului ca proprietatea nu se pierde, iar reclamantii nu pot invoca dobindirea dreptului de uzucapiune, asa cum s-a retinut in incheierea pronuntata in sedinta publica din 12 mai 2010 actiunea fiind inadmisibila nu pot fi retinute deoarece potrivit disp.prev.de art.645 Cod civil uzucapiunea este unul din modurile de dobindire a proprietatii, iar pe de alta parte actiunea reclamantilor nu poate fi respinsa pe exceptie deoarece se impun a fi Alizate de catre instanta conditiile cerute pentru ca reclamantii sa poata invoca uzucapiunea de 30 de ani, in calitate de mostenitori ai defunctilor lor parinti.

Potrivit prevederilor art.1890 Cod civil pentru a se putea uzucapa in acest termen sunt necesare doua conditii: sa existe o posesie utila iar posesia sa se fi exercitat timp de 30 de ani, fiind lipsit de relevanta daca uzucapantul a fost de buna sau rea credinta. Posesorul nu trebuie deci sa faca dovada bunei sale credinte sau sa prezinte vreun titlu in sprijinul posesiei sale, pentru ca existenta unui titlu, face din posesor un detentor precar si impiedica uzucapiunea. Alizind cererea introductiva instanta constata ca reclamantii au sustinut ca defuncta P E a primit terenul prin donatie, fara a detine acte de la D M sora ei, de sufletul sotului acesteia D Ilie si a fiicei sale G A. In consecinta justul titlu nu a existat la data transmiterii respectivei suprafete de teren deoarece potrivit disp.art. 813 Cod civil donatiile se fac prin act autentic, deci bunul s-a aflat in detentia precara a defunctei P E, iar mostenitorii ei reclamantii au preluat aceasta detentie precara deoarece cunosteau situatia de fapt , imprejurare confirmata si de martorul reclamantilor, M P, depozitie fila 110 dosar care a aratat ca mama piritului i-a dat voie, numitei P E, autoarea reclamantilor sa locuiasca in imobil, ca dupa decesul acesteia a ramas sa locuiasca sotul acesteia, P I, a locuit si reclamantul P G pina la casatorie, insa mama piritului, D M a afirmat ca o sa-i scoata din imobil dar si de martorul piritului-reclamant, respectiv H V, depozitie fila 109, dosar care a aratat ca reclamantii au fost lasati sa locuiasca in imobil cit traieste defunctul P I, ca impozitele au fost platite de piritul-reclamant si mama acestuia asa cum rezulta si din chitantele aflate la filele 35 – 38, dosar.

Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile prev.de art.1090 Cod civil, in sensul existentei unei posesii continue, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar, viciul precaritatii fiind evident astfel ca actiunea reclamantilor urmeaza a fi respinsa si pe fond.

In ce priveste cererea reconventionala, formulata de piritul-reclamant D G aceasta urmeaza a fi admisa deoarece reclamantii nu detin nici un titlu asupra imobilului, teren situat in B, str.P nr.22, jud.V, in suprafata de 125 mp, 144,70 mp real masurat, asa cum a fost identificat de expert in schita anexa a raportului de expertiza, pe punctele de contur 1,2,3,4,1 si se justifica mostenitor al defunctilor sai parinti, D Ilie si D M, cu certificatul de mostenitor nr.2 din 3 ianuarie 2002, ce au dobindit in proprietate imobilul situat in B, str.P nr.22 – 24, jud.V ce include si imobilul, teren a carei revendicare se solicita, dobindit de D Ilie prin actul de vinzare-cumparare incheiat la 9 februarie 1946 in B, respectiv, terenul in suprafata de 125 mp, situat in B, str.P nr.22, pe care se afla o casa de locuit si pentru care s-a solicitat de catre reclamanti dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

In consecinta deoarece piritul-reclamant a prezentat un titlu de proprietate pentru terenul proprietatea tatalui sau, pe care el l-a mostenit in intregime, in timp ce reclamantii nu au facut dovezi in acest sens, cererea reconventionala a piritului-reclamant D G urmeaza a fi admisa, iar piritii obligati sa lase reclamantului in deplina proprietate si linistita posesie imobilul a carei revendicare se solicita, in drept fiind aplicabile disp.art.480 Cod civil.

Ca o consecinta a admiterii cererii reconventionale piritii-reclamanti urmeaza a fi obligati sa plateasca in solidar reclamantului-pirit in temeiul disp.art.274, 277 Cod proc.civila cheltuielile de judecata efectuate in cauza, cheltuielile de judecata de care reclamantul-pirit P G si defunctul P I au beneficiat de ajutor public judiciar urmind a ramine in sarcina statului in baza art.19 alin.1 din OUG nr.51/2008.

Actiunea principala a fost legal timbrata.

1