Actiune în constatare respinsa ca neîntemeiata Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)


Judecator ANCUTA MONICA MITRACHE

SENTINTA CIVILA NR. 1038/16.09.2011

Dosar nr. 683/310/2010

Domeniu: UZUCAPIUNE (PRESCRIPTIE ACHIZITIVA)

Titlul:. Actiune în constatare respinsa ca neîntemeiata.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sinaia, reclamantii au chemat in judecata pe pârâti pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate dreptul de proprietate al reclamantilor asupra terenului în suprafata aproximativa de 713 mp situat in Sinaia..

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca locuiesc în Sinaia din anul 1957, iar terenul în litigiu au început sa îl posede fara a fi tulburati de cineva înca din anul 1970, fiind liber, si în apropierea locuintei reclamantilor. Au mai aratat reclamantii ca au delimitat terenul, l-au împrejmuit, au plantat pomi, au edificat anexe – grajd si cotete.

In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 1846 – 1847 Cod civil, art. 1890 si art. 111 Cod procedura civila.

Legal citati paratii nu au formulat intampinare.

In cauza s-a formulat cerere de interventie, prin care s-a solicitat sa fie obligati reclamantii sa lase intervenientei in deplina proprietate si linistita posesie terenul in litigiu ocupat fara drept; cu cheltuieli de judecata.

In motivare intervenienta a aratat ca este proprietar al terenului ce face obiectul judecatii. S-a aratat ca in baza actului de partaj voluntar autentificat sub nr. … intervenienta impreuna cu SM si CDB au dobandit prin de la autorii dumnealor terenul de 1500 mp situat in orasul Sinaia, str. …, nr. 17 pe care reclamantii din cauza l-au ocupat fara drept.

In cauza s-a formulat cerere de interventie si de catre SM si CDB, avand acelasi obiect cu cererea de interventie formulata de IGD.

Reclamantii au formulat intampinare fata de cererile de interventie prin care au solicitat intervenientelor sa indice vecinii terenului revendicat precum si sa se infatiseze inscrisuri, plan de situatie, fila 32.

La termenul din 07.07.2010 instata s-a pronuntat in principiu asupra cererii de interventie fiind aceasta încuviintata conform art. 49 si urmatoarele Cod procedura civila retinandu-se ca intervenientii justifica un interes si afirma un drept in conexiune cu cererea principala – fila 39.

Cu privire la componenta cadrului procesual in ceea ce ii priveste pe paratii AH, JC, JI se va retine ca la termenele din 14.05.2010, 11.06.2010 paratii prezenti personal – la ultimul din termene – au indicat ca sunt casatoriti si au indicat si numele sotiilor ca fiind JE, AM, JS sens in care reclamantii au precizat cererea introductiva.

Cu privire la parata al carei nume a fost indicat in cererea introductiva ca fiind CB, reclamantii au precizat la termenul din 18 februarie 2011 ca aceasta se numeste CDB si este aceeasi persoana cu cea care a formulat in cauza si cerere de interventie avand domiciliul indicat in cererea de interventie – sens in care s-a indreptat eroarea materiala din cuprinsul cererii introductive.

Pe rolul Judecatoriei Sinaia a fost inregistrat si dosarul avand ca obiect cererea formulata de reclamantii IGD, SM si CDB in contradictoriu cu parata Orasul Sinaia prin primar prin care acestia au solicitat sa se constate dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata aproximativa de 400 mp situat in orasul Sinaia, str. …, nr. 17 pe baza accesiunii imobiliare; fara cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca sunt proprietarii terenului de 1500 mp situat la aceeasi adresa postala dreptul fiind dobandit prin actul de partaj voluntar autentificat sub nr. … si respectiv certificat de mostenitor nr. …. iar aceasta proprietate s-a invecinat dintotdeauna cu Valea Izvorului care in prezent si-a retras albia astfel ca a adaugat la proprietatea reclamantului terenul cu privire la care se solicita sa se constate dreptul de proprietate.

In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 496 Cod civil si art. 111 Cod procedura civila.

Legal citat paratul Orasul Sinaia prin primar a formulat intampinare prin care a aratat ca terenul proprietate a reclamantilor se invecineaza cu Valea Izvorului – vale cu o latime destul de mare fata de firul apei, rezultand deci ca la momentul actului de partaj voluntar, titlul reclamantelor, terenul asa zis aluvionat exista insa reclamantii nu l-au considerat ca fiind proprietatea autorului dumnealor, CI intrucat l-ar fi inclus in masa de impartit. S-a mai aratat si faptul ca pe rolul Judecatoriei Sinaia cu privire la terenul in litigiu mai exista o cauza, dosarul nr. …

Instanta, verificând cele doua cauze, în raport de obiectul fiecareia a constatat ca este investita cu o cerere formulata de reclamantii BI si BC, având ca obiect constatarea dobanditii dreptului de proprietate cu privire la teren prin prescriptie achizitiva, cu privire acelasi teren intervenienti invoca un drept propriu in cererea in revendicare; în dosarul nr. … reclamantii, intervenienti in cauza de fata solicita in raport cu acelasi teren, sa se constate dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliara, astfel încât în temeiul art. 164 C.pr.civ. a dispus conexarea dosarelor retinand ca exista o strânsa legatura de obiect, partial de parti si în interesul unei mai bune solutionari a cauzei în întregul ei se impune conexarea.

In ce priveste cererea introductiva din dosarul nr. … precum si cererile de interventie formulate in legatura cu aceasta instata s-a pronuntat asupra probelor prin incheierea din sedinta publica de la 07.07.2010.

Astfel fiind, s-au incuviintat reclamantilor B probele cu înscrisuri, interogatoriul intervenientilor, testimoniala cu doi martori, expertiza topometrica.

S-au incuviintat intervenientilor probele cu înscrisuri, interogatoriul reclamantilor, testimoniala cu doi martori.

Obiectivele raportului de expertiza topometrica au fost fixate astfel:

– identificarea, masurarea, schitarea si evaluarea terenului în litigiu;

– pe baza tuturor schitelor de plan, a informatiilor obtinute de la Primaria Sinaia si Oficiul de Prahova sa se stabileasca daca terenul în litigiu pentru care reclamantii afirma posesia este unul si acelasi cu cel in legatura cu care se pretind intervenientii.

S-au încuviintat reclamantilor din cererea conexata si reclamantilor din cererea principala în temeiul art. 167, 168 C.pr.civ., probele astfel: reclamantilor din cererea conexata probele cu înscrisuri si testimoniala cu doi martori, expertiza topometrica, emiterea adreselor catre Primaria Sinaia, pentru a se comunica istoricul de rol fiscal respectiv situatia juridica a imobilului în litigiu; s-au încuviintat si reclamantilor din cererea principala probele cu înscrisuri si testimoniala si cu privire la expertiza topo încuviintata i se va învedera expertului numit ca s-a mai efectuat o expertiza în cauza cu alte obiective.

Obiectivele expertizei topometrice au fost fixate astfel:

– identificarea terenului detinut de reclamantii din cererea conexa în baza actelor de proprietate;

– identificarea terenului învecinat pâna la albia pârâului Izvorul Dorului;

– identificarea detinatorului acestuia;

– sa se evidentieze împrejmuirile, daca exista.

S-a stabilit onorariul provizoriu în suma de 1000 lei, in sarcina reclamantilor din cererea conexa.

La termenul de dezbateri partile si-au precizat cererile formulând concluzii în raport de suprafetele de teren identificate prin expertizele la care s-au raportat.

Examinând probatoriul complex administrat in cauza instanta retine in fapt urmatoarele:

In ceea ce priveste cererea principala in constatarea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune, cerere precizata in ce priveste suprafata de teren uzucapata (de la 713 mp cat s-a solicitat la 717 mp cat s-a identificat prin expertiza), precizata si modificata instata retine urmatoarele:

Reclamantii locuiesc în orasul Sinaia in cartierul de blocuri Izvor si incepand cu anul 1970 – aproximativ – au intrat in stapanirea unui teren situat in vecinatatea paraului Izvorul Dorului; fiind acestia crescatori de au primit spre stapanire, impreuna cu alte familii cu aceeasi situatie, o suprafata de teren in locatia aratata. Cu privire la forma de stapanire exercitata de reclamanti se va retine ca acestia nu s-au comportat niciodata ca adevarati proprietari asumandu-si situatia de detentori precari pe care de altfel au si concretizat-o in scris prin incheierea contractelor de inchiriere cu Compania Nationala Apele Romane, contract nr. …. De altfel, chiar reclamanta recunoaste la interogatoriul administrat afirma ca “am avut si contract de inchiriere 1999 – 2005 cu Apele Romane”.

Martorul propus chiar de reclamanti afirma, in legatura cu o perioada anterioara anului 1989 astfel: “Doamna B a chemat de la primarie pe domnul T care era atunci viceprimar si l-a întrebat daca poate sa construiasca iar acesta i-a spus ca fiind o familie mare, cu copii, necajiti, pot face acest lucru.”

Este deci evident ca permanent reclamantii nu au stapanit in nume de proprietari, nu s-au crezut si nu s-au afirmat niciodata ca stapanind pentru sine si sub nume de proprietar ci au avut permanent constiinta stapanirii terenului altuia – in speta, in functie de diferitele conjuncturi in timp, pentru orasul Sinaia sau Compania Nationala Apele Romane – cu care de altfel s-a incheiat si contract de inchiriere.

Potrivit art. 1847 Cod civil “ca sa se poata prescrie se cere o posesiune continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar” exercitata conform art. 1890 Cod civil timp de 30 ani.

In cauza in ceea ce ii priveste pe reclamantii B nu sunt intrunite conditiile impuse de textul legal citat pentru a fi putut prescrie achizitiv in folosul dumnealor, stapanirea nu s-a exercitat sub nume de proprietar – astfels ca cererea formulata in conditiile aratate va fi respinsa.

In ceea ce priveste cererea conexata in constatarea dreptului de proprietate in contradictoriu cu parata Orasul Sinaia, prin primar, aceasta are ca obiect constatarea dreptului de … Moroieni, nr. 17 pe baza accesiunii imobiliare. Aceasta a fost precizata in raport de concluziile expertizei fiind solicitata constatarea cu privire la suprafata de 241 mp. Cu privire la aceasta cerere instanta retine urmatoarele:

Prin actul de partaj voluntar autentificat sub nr. … de N.S.L. Campina mostenitorii defunctului CI, copii si sotie, au pus capat starii de indiviziune si au partajat averea succesorala ramasa in urma defuncntului fiind in fapt vorba si de un teren situat in orasul Sinaia, str. …, nr. 17 – din care sub aspectul cauzei de fata prezinta relevanta faptul ca s-au atribuit patru loturi astfel: cel din urma lot fiind atribuit lui CD si s-a stabilit ca vecinatatile lotului creat sunt – printre altele – la nord cu Valea Izvorului.

Cu privire la cel din urma lot – se va retine ca inscrierea in actul de dobandire face referire la Valea Izvorului si nu la paraul Izvorul Dorului ca linie de granita pe latura de nord. Din schita de plan intocmita reiese in mod evident ca de la albia paraului Izvorul Dorului si pana la terenul atribuit lui CD ramanea o suprafata de teren si abia cu aceasta suprafata de teren se invecina terenul atribuit. Cu alte cuvinte in orice imprejurare – oricat ar fi aluvionat paraul Izvorul Dorului – aceasta adaugire de teren nu se alipea proprietatii CD (mostenit de reclamantele IGD, SM si CD potrivit certificatului de mostenitor); astfel de adaugiri largeau Valea Izvorului – proprietate ce nu apartinea lui CD.

Potrivit art. 496 Cod civil “tot ale proprietarului riveran sunt si pamânturile lasate de apele curgatoare, când ele se retrag pe nesimtite; proprietarul tarmului de unde apa s-a retras profita de aluviune”.

In cauza reclamantele din cererea conexata nu au calitatea de proprietar riveran apei curgatoare respectiv Izvorului Dorului intre respectiva apa curgatoare si proprietatea reclamantelor se interpune o suprafata de teren ce nu apartine reclamantelor respectiv “valea izvorului” – suprafata de teren fiind proprietate in timp a orasului Sinaia respectiv a Companiei Nationale Apele Romane.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept se va respinge cererea conexata precizata ca neîntemeiata.

Cu privire la cererile de interventie prin care s-a solicitat sa fie obligati reclamantii sa lase intervenientei in deplina proprietate si linistita posesie terenul in litigiu ocupat fara drept instanta va retine ca cererea formulata de CDB este in fapt cerere reconventionala; fiind lamurita imprejurarea cu numele sau si stabilindu-se ca parata indicata ca fiind CD este in fapt C D B – titulara a cererii de interventie, in mod evident cerere sa ca parata desi intitulata cerere de interventie este in fapt cerere reconventionala si va fi tratata ca atare.

Astfel fiind instanta are a se pronunta asupra cererii reconventionale a paratei C D si a cererii de interventie formulata de IGD si SM. Impreuna acestea formaza un litisconsortiu in activ iar pretentia priveste revendicarea terenului ce face obiectul cererii introductive – pretins ocupat de reclamantii B fara drept.

Instata va retine fata si de intreaga stare de fapt ce s-a expus anterior ca intervenientele respectiv parata intervenienta nu detin un titlu pentru terenul revendicat.

Expertiza administrata va fi cea pe care instanta o apreciaza ca fiind cea care corespunde cel mai exact situatiei actelor de proprietate ale partilor; la identificarea terenurilor expertul a tinut cont de dimensiunile laturilor loturilor atribuite partilor prin actul de partaj din anul 1970 iar faptul ca in prezent in aproximativ acelasi perimetru se regasesc suprafete mai mici este rezultatul evident al unor erori de procesare a datelor din masuratoare – erori care, chiar si prezent in conditiile existentei unor instrumente de masurare performate se admit fara plafonare in minus si cu plafonare pana la 5% in plus – art. 25 alin. 1 lit. c din Ordinul nr. 634/2006 al directorului ANCPI modificat.

Astfel fiind, pentru toate argumentele de fapt expuse, vazând si art. 480 Cod civil se va retine ca cererea în revendicare precizata si formulata în conditiile aratate nu este întemeiata si va fi respinsa.