Acţiune în obligarea pârâţilor să semneze actul adiţional la Ordinul Comun nr. 769/08.08.2005 al Ministerului Agriculturii şi Pădurilor şi nr. 1847/06.12.2005 al Ministerului Finanţelor Publice. Consecinţele aderării României la UE şi modificarea legislaţ


Potrivit prevederilor din Secţiunea 5, Subsectiunea 2 din Tratatului de aderare al României si Bulgariei la Uniunea Europeana, ratificat prin Lege; 157/2005, sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de statele membre acestea putând fi acordate numai în situaţia în care aceste ajutoare de stat au fost autorizate de Comisia Europeană.

În cauză sunt incidente şi dispoziţiile art.3 Ordonanta de urgenta nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale in domeniul ajutorului de stat potrivit cărora ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către Comisia Europeana sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat, condiţie ce de asemenea nu a fost îndeplinită în cauză.

Astfel, actele întocmite în baza Legii 190/2004, respectiv ordinele si actele adiţionale puteau fi semnate doar pana la sfârşitul anului 2009, semnarea unui astfel de act după data impusă de Uniunea Europeană, atrage după sine sancţiunea declarării acestuia ca neeligibil, or acest termen expirase de aproape un an la data sesizării instanţei de administrativ, 22.11.2010.

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa nr. 65 din 14 februarie 2011