Acţiune în regres Loviri şi alte vătămări


Tip speţă: sentinta civila nr.348

Titlu: actiune in regres

Data speţă: 11.04.2011

Prin cererea înregistrată sub nr. 153/199/04.02.2011 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamantul Spitalul orăşenesc Buhuşi a chemat în judecată pe pârâtul V. N., solicitând ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să oblige pârâtul la plata sumei de 1185,52 lei, reactualizată la data executării, reprezentând c/val cheltuielilor de spitalizare ocazionate de internarea numitei B. M..

Cererea este scutită de plata taxei de timbru.

În motivarea cererii, reclamantul a învederat instanţa că: în seara zilei de 14.09.2007, partea vătămată în timp ce se întorcea la domiciliu însoţită de cei doi fii s-au întâlnit cu pârâtul. Între fii părţii vătămate şi pârât a izbucnit o altercaţie, pe fondul consumului de alcool.

În timpul altercaţiei, partea vătămată a încercat să-i despartă. În acest context a fost lovită de pârât, cauzându-i leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale cu spitalizare la Spitalul Orăşenesc Buhuşi. Din actele premergătoare, rezultă că pârâtul a recunoscut că este posibil ca în momentul în care partea vătămată a încercat să-i despartă, aceasta să fi fost lovită.

Ca urmare a agresiunii, partea vătămată a fost internată la Spitalul orăşenesc Buhuşi, secţia chirurgie, în perioada 15-24.09.2007, cu diagnosticul plagă contuză frontală, fractură arc costal posterior C VII drept, comoţie cerebrală.

Cheltuielile ocazionate de internarea părţii vătămate în sumă totală de 1185,82 lei, decontată de C.A.S. Bacău spitalului în baza contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, constituie al fondului naţional unic de asigurări de sănătate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi, prin adresa nr.816/P/2007/15.02.2008, a comunicat Spitalului Orăşenesc Buhuşi că prin Ordonanţa procurorului s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a pârâtului, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire, prevăzută de art.180 al.2 Cod penal, întrucât, fapta, prin conţinutul ei concret, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi aplicarea amenzii cu caracter administrativ în cuantum de 400 lei.

Anterior formulării prezentei acţiuni Spitalul Orăşenesc Buhuşi a încercat recuperarea debitului pe calea înştiinţărilor de plată, însă pârâtul nu a dat curs solicitărilor reclamantului.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.998-999 Cod civil, art.313 din Lg.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aşa cum a fost modificată.

În dovedirea acţiunii a înţeles să se folosească de următoarele înscrisuri: adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.816/P/2007/15.02.2008; copia procesului verbal de predare-primire a debitelor care urmează să fie recuperate de către reclamant, cu nr.18762/4413/01.11.2006, copiile înştiinţărilor de plată nr. 5750/30.09.2008 şi 1826/13.04.2010.

În temeiul art.242 pct.2 Cod procedură civilă a solicitat judecata în lipsă.

Prezent la instanţă, pârâtul a fost de acord cu acţiunea, dar nu are bani să achite despăgubirile.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În seara zile de 14.09.2007, în timp ce B. M. se întorcea la domiciliul său, împreună cu fii săi, s-a întâlnit cu V.N. (pârâtul în cauză).

Între pârât şi fii numitei B. M. a avut loc o altercaţie pe fondul consumului de alcool.

B. M. a intervenit între aceştia, fiind lovită de pârâtul V.N., care i-a cauzat leziuni, vindecabile în 16-18 zile îngrijiri medicale.

Partea vătămată B. M., a fost internată în spital la secţia chirurgie, în perioada 15-24.09.2007.

Prin ordonanţa 816/P/2007/15.02.2008, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi a dispus scoaterea de sub urmărire penală a pârâtului V. N., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prevăzută de art.180 al.2 Cod penal, întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi i-a aplicat o amendă cu caracter administrativ.

Potrivit art.313 din Lg.95/2006, persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale[…].

Potrivit art.998 Cod civil, orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărei greşeală s-a ocazionat a-l repara, iar conform art.999 Cod civil, omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţă sau imprudenţa sa.

Faţă de cele ce preced, instanţa constatând întemeiată acţiunea reclamantului, o va admite şi în baza textelor de lege de mai sus coroborate cu art.313 din Lg.95/2006, va obliga pârâtul la plata despăgubirilor solicitate, reactualizate la data executării.

Red.PA 06.05.2011