Acţiune în revendicare, când niciuna dintre părţi nu are titlu pentru bunul revendicat, compararea posesiilor Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


În esenţă, s-a reţinut că nici reclamantul şi nici pârâta nu au titlu de proprietate pentru terenul revendicat, iar pârâta a dovedit o posesie mai îndelungată, de bună credinţă, paşnică şi sub nume de proprietar.