Acţiune vizând obligarea MADR şi DADR judeţean la plata sumelor reprezentând reduceri de credite conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 231/2005. Nerespectarea termenului de formulare a procedurii prealabile. Consecinţe Acte ale autorităţilor publice


Dreptul la acţiunea vizând încasarea reducerilor de credite prevăzută de Legea nr. 231/2005 se naşte la momentul existenţei diferenţei la plată din partea pârâtului MADR, ce alimentează conturile DADR cu fondurile băneşti necesare, respectiv până la data de 10 al lunii următoare. Cum cererea reclamantei a fost înregistrată la 23.12.2009, plăţile ar fi trebuit să aibă loc la 10.02.2010, dată de la care curgea termenul de 30 de zile pentru efectuarea procedurii prealabile prevăzută de art. 7 din legea contenciosului administrativ şi ulterior cel de 6 luni pentru introducerea acţiunii, acestea fiind depăşite însă, întrucât cererea a fost depusă la instanţă abia la 28.08.2010.

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa nr. 288 din 22 noiembrie 2010