Admisibilitatea actiunii in despagubiri pentru imobil nationalizat si care nu mai poate fi retrocedat in natura Carte Funciară


Reclamantii, mostenitori ai fostului proprietar al imobilului nationalizat, au solicitat in instanta despagubiri pentru imobilul constructie ce a fost demolat si pentru terenul ocupat de constructii utilitate publica, fara a utiliza procedura administrativa a Legii 10/2001. Avand in vedere ca despagubirea primita ar fi constat in actiuni la Fondul Proprietatea, fond nefunctional in prezent, raportat la Hotararea Faimblat contra Romaniei si Decizia ICCJ nr.33/2008 pronuntata in recurs in interesul legii, instanta a constatat ca reparatia primita prin procedura administrativa ar fi avut caracter iluzoriu, motiv pentru care respingerea ca inadmisibila a actiunii in justitie ar incalca dreptul de acces la justitie garantat de art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Normele conventionale au prioritate fata de dreptul intern, in speta neaducandu-se atingere unui alt drept de proprietate ori securitatii raporturilor juridice. Sentinta a fost pronuntata anterior intrarii in vigoare a Legii 1/2009.

(dosar civil nr.15724/197/2008, sentinta civila nr.958/03.02.2009 a Judecatoriei Brasov)