Agravarea situaţiei apelantului în propria cale de atac. Consecinţe


 

Acţiunea reclamanţilor pentru constatarea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1300 mp, pe care şi-au edificat casa şi anexele gospodăreşti, a fost admisă, în parte, prin sentinţa civilă nr. 1938/13 iunie 2002 a Judecătoriei Rădăuţi, numai în ce priveşte construcţiile, pentru terenul aferent urmând să apeleze la dispoziţiile Legii nr. 18/1991.

Apelul reclamanţilor, ce doreau admiterea acţiunii în totalitate, a fost admis prin decizia civilă nr. 2288/12 decembrie 2002 a Tribunalului Suceava, care a schimbat sentinţa şi a respins acţiunea, ca inadmisibilă, cu motivarea că, nefiind chemate alte persoane pentru opozabilitate, reclamanţii nu se pot judeca singuri.

în recurs, instanţa de control judiciar a reţinut că reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă, judecătoria admiţându-le în parte cererea pentru construcţiile edificate de ei cu peste 40 de ani în urmă. Potrivit art. 296 Cod procedură civilă, apelantului nu i se poate crea, în propria cale de atac, o situaţie mai grea decât cea din hotărârea atacată, afară de cazul când sunt aplicabile dispoziţiile art. 293 sau 2931 Cod procedură civilă. Cu încălcarea acestei dispoziţii imperative, instanţa, după admiterea apelului, a procedat la respingerea acţiunii în totalitate, ca inadmisibilă, deşi, dat fiind caracterul devolutiv al apelului, avea posibilitatea ca, în conformitate cu art. 297 Cod procedură civilă, să anuleze sentinţa şi să rejudece fondul, după clarificarea părţilor şi a obiectului litigiului. Ca urmare, recursul a fost admis, decizia casată şi cauza trimisă aceluiaşi tribunal pentru rejudecare.

Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 757 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |