Agravarea situaţiei apelantului în propria cale de atac. Nelegalitate


 

Prin cererea înregistrată, reclamanta N.M. a chemat în judecată pe intimatele Comisia Locală şi Judeţeană de aplicare a Legii nr. 18/1991, solicitând ca, prin hotărârea ce se va da, să se dispună modificarea în parte a titlului de proprietate emis.

Prin sentinţa civilă nr. 46/14 ianuarie 2003, pronunţată la Judecătoria Focşani, a fost admisă acţiunea reclamantei şi s-a dispus modificarea titlului de proprietate emis de Comisia Judeţeană, în sensul că s-a dispus înscrierea suprafeţei de 0,1227 ha teren arabil extravilan şi 5200 mp teren arabil extravilan prin diminuarea cu 1200 mp teren din suprafaţa de 6400 mp teren arabil extravilan.

împotriva sentinţei a declarat apel reclamanta N.M., invocând nelegalitatea acesteia pentru faptul că terenul în suprafaţă de 1227 mp se află în extravilan şi nu în intravilan, aşa cum rezultă din adresa emisă de O.C.O.T.

Prin decizia civilă nr. 203/14 aprilie 2003, pronunţată de Tribunalul Vrancea, a fost admis apelul reclamantei şi s-a dispus schimbarea sentinţei civile nr. 46/2003 pronunţată de Judecătoria Focşani, în sensul ca suprafaţa diminuată să fie de 1600 mp teren în loc de 1200 mp, cât a stabilit prima instanţă.

împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, care a susţinut că în propria cale de atac i s-a înrăutăţit situaţia.

Prin decizia civilă nr. 996/25 august 2003 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul reclamantei şi s-a dispus modificarea deciziei tribunalului, în sensul respingerii apelului cu menţinerea hotărârii pronunţate de Judecătoria Focşani. Curtea a reţinut faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 296 din Codul de procedură civilă, reclamantei nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai grea. Aşa cum rezultă din conţinutul hotărârii primei instanţe, reclamantei i s-a diminuat suprafaţa de teren de 6400 mp cu 1200 mp, iar în apelul declarat de reclamantă suprafaţa de 6400 mp a fost diminuată cu 1600 mp.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 996 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |