Anulare contract vânzare-cumpărare Vânzări-Cumpărări


Judecatoria Târgu-Jiu, sentinta civila nr. 2049 din 19 martie 2010. Lipsa calitate procesuala activa si lipsa de interes, cu privire la promovarea unei cereri de chemare în judecata având ca obiect anularea unui contract de vânzare-cumparare.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Jiu sub nr. 12721/318/2009, reclamantii G.V. si G.E., au chemat în judecata pe pârâtii P.D., P.V., B.A. si B.E., solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta, sa dispuna anularea contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3460/07.05.1998, pentru suprafata de 874 m.p. teren.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca, autorii lor, numitii N.N. si N.E. socrii, respectiv parintii, reclamantilor, în baza contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1806/26.03.1974, au vândut pârâtilor P.D. si P.V. un imobil compus din casa de locuit compus din trei încaperi, o sala, o pivnita si un grajd din lemn, precum si terenul în suprafata de 400 m.p.

Au mai aratat reclamantii ca, în anul 1998 , pârâtii P.D. si P.V au vândut pârâtilor B.A. si B.E., suprafata de 874 m.p. teren si casa de locuit, iar, ulterior acestia au înstrainat catre CNLO, prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3635/15.05.1998, imobilul respectiv.

Pârâtul B.A.a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata formulata de reclamanti, ca fiind nefondata, întrucât este cumparator de buna credinta , asa cum rezulta din contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3460/1998 la BNP Claudia Parau.

În sedinta publica din data de 19.03.2010, s-a luat o declaratie reclamantului, G.V., atasata la fila 57, prin care acesta a învederat instantei ca a solicitat anularea contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3460/1998, întrucât apreciaza ca prin încheierea contractului respectiv a fost vatamata în drepturile sale reclamanta G.E., deoarece suprafata de 874 m.p. , ce face parte din totalul suprafetei de 1198 m.p. , mentionata în contract, trebuia reconstituita în favoarea sotiei sale G.E., în calitate de mostenitoare a autoarei sale N. E.

A mai aratat reclamantul ca soacra acestuia, numita N.E. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul ce a apartinut autorului sau P.C. N., cerere care a fost solutionata partial, în sensul ca i s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru o anumita suprafata, fara sa fie inclusa si suprafata din litigiu, de 874 m.p., care de fapt a fost reconstituita în favoarea pârâtilor P.D. si P. V., prin adeverinta provizorie de proprietate nr. 2181/1998.

De asemenea, reclamantul G.V. a aratat ca reclamanta G.E., în calitate de mostenitoare legala a autoarei N.E. nu a contestat hotarârea comisiei judetene de validare prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea autoarei sale, iar pâna în prezent nu a contestat nici adeverinta provizorie de proprietate nr. 2181/1998 si procesul verbal de punere în posesie din 04.05.1998, eliberat în favoarea pârâtilor P.D. si P. V.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca, prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3460/07.05.1998 la BNP C. P., pârâtii P.D. si P. V., în calitate de vânzatori au înstrainat catre cumparatorii B.A.si B.E., suprafata de 1198 m.p. teren situat în intravilanul comunei Balesti, sat Balesti, judetul Gorj, teren care se regaseste în adeverinta provizorie de proprietate nr. 2181/1998 si procesul verbal de punere în posesie eliberat în favoarea vânzatorilor-pârâti.

Din analiza materialului probator existent la dosarul cauzei, instanta a constatat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului G. V., urmând a respinge cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta G.E. ca fiind lipsita de interes.

Calitatea procesuala presupune existenta unei entitati între persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat, iar reclamantul are obligatia sa-si dovedeasca calitatea procesuala activa cu privire la cererea cu care a sesizat instanta.

Cu privire la reclamantul G. V., instanta retine ca acesta nu are calitate procesuala activa în speta dedusa judecatii, întrucât, din depozitia acestuia atasata la fila 57 din dosar, rezulta ca îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu , în suprafata de 874 m.p., inclus în adeverinta provizorie de proprietate nr. 2181/1998, eliberata în favoarea pârâtilor P.D. si P. V., ar fi de fapt, sotia sa, reclamanta, G.E., în calitate de mostenitoare legala a autoarei sale, N. E.

Asadar, reclamantul G.V., are calitate de afin fata de soacra sa, numita, N.E., persoana care în opinia reclamantilor ar fi fost îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu.

Cu privire la cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta G.E., instanta retine ca aceasta este lipsita de interes pentru urmatoarele considerente :

Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protectia judiciara a drepturilor subiective si a situatilor juridice ocrotite de lege.

Una dintre conditiile de exercitiu ale actiunii civile este interesul, astfel ca pentru promovarea cererii de chemare în judecata, reclamantul trebuie sa faca dovada interesului sau, respectiv a folosului practic urmarit prin introducerea cererii de chemare în judecata.

Din depozitia reclamantului G. V., atasata la fila 57 din dosar, rezulta ca în favoarea soacrei sale, numita N.E. s-a reconstituit dreptul de proprietate , fiind emisa o hotarâre a comisiei judetene de validare, însa, reclamanta G.E. nu a contestat aceasta HCJ.-ul de validare, si nici adeverinta provizorie de proprietate nr. 2181/1998 si procesul verbal de punere în posesie din 04.05.1998, eliberate în favoarea pârâtilor P.D. si P. V., acte care au stat la baza încheierii contractului de vânzare cumparare a carei anulare partiala îl solicita reclamantii, respectiv contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3460/07.05.1998 la BNP C. P. cu privire la suprafata de 874 m.p. inclusa în suprafata de 1198 m.p.

În atare situatie, daca în favoarea reclamantei G.E., în calitate de mostenitoare a autoarei sale N. E. , nu s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 874 m.p., inclusa în adeverinta provizorie de proprietate nr. 2181/1998, eliberata pârâtilor P.D. si P. V., aceasta nu are interes sa solicite anularea partiala a contractului de vânzare cumparare, întrucât , în favoarea autoarei sale, N.E. nu s-a stabilit ca aceasta este persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu.

Doar în situatia în care, în favoarea reclamantei G.E. s-ar fi recunoscut ca este persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu, de 874 m.p., în calitate de mostenitoare a autoarei sale, N.E. recunoastere care trebuia sa se realizeze prin procedura de reconstituire prevazuta de dispozitiile legilor funciare, atunci reclamanta G.E. avea interes sa solicite anularea partiala a contractului de vânzare cumparare cu privire la terenul din litigiu.

Se retine de catre instanta ca reclamanta G.E. nu a contestat hotarârea comisiei judetene prin care se reconstituise dreptul de proprietate în favoarea autoarei sale N. E., cu toate ca autoarea sa a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu si, în atare situatie, în procedura de reconstituire prevazute de legile fondului funciar, nu s-a stabilit ca autoarea reclamantei, numita N.E. ar fi persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu.

Numai dupa stabilirea îndreptatirii autoarei reclamantei, numita N.E., la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu, de 874 m.p., reclamanta G.E. are interes sa promoveze cerere în anularea partiala a contractului de vânzare cumparare, în masura în care apreciaza ca drepturile sale au fost vatamate prin încheierea actului respectiv.

Pentru considerentele expuse, se va constata exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului G.V., iar cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta G. E., se va respinge ca fiind lipsita de interes.