Anulare proces verbal de contraventii Contravenţii. Închisoare contravenţională


În motivarea plângerii, petenta a aratat ca, la data de 28.06.2011, A. R. R. i-a comunicat(prin serviciul postal) procesul verbal de constatare a contraventiei seria AIR nr.0183653)21 iunie 2011, în care s-a retinut ca V. S., angajatul sau, ce conducea ansamblul cap tractor, cu numar de înmatriculare AG 14 DMP si semiremorca cu numar de înmatriculare AG 15 DMP, a fost oprit în trafic de un inspector de trafic.

Agentul constatator a retinut ca, la momentul controlului efectuat, conducatorul auto nu a prezentat un numar de 28 de diagrame tahograf, asa cum se prevede în Regulamentul C.E. nr.561/2006, si a sanctionat-o cu amenda în cuantum de 4000 lei, pentru încalcarea dispozitiilor art.8 pct.31 din O.G. nr.37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor ce vizeaza pericolele de conducere – pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora.

I s-a adus la cunostinta agentului constatator împrejurarea ca soferul V. S. era angajat, ca anterior datei controlului, acesta efectuase concediul de odihna în perioada 1 – 20 iunie 2011 si ca, în aceasta perioada, vehiculul nu a fost folosit.

În consecinta, petenta a sustinut ca nu era posibil ca, la data de 21 iunie 2011, sa existe 28 de diagrame tahograf pe numele conducatorului auto verificat. Acesta a prezentat, cu ocazia controlului, diagrama tahograf anterioara celei de la BORD, diagrama care nu marcase timpul de lucru si de odihna pentru ca vehiculul fusese stationat.

Apreciaza ca sanctionarea sa este nelegala, motivat de faptul ca O.G.nr.37/2007 ca si Norma metodologica privind activitatea de control, în art.6 si 7, fac distinctie între controlul efectuat în trafic si controlul efectuat la sediul operatorului de transport.

Astfel, la controlul efectuat în trafic, conducatorul auto are obligatia sa prezinte foile de înregistrare din saptamâna în curs si cele pe care le-a utilizat anterior iar, în cazul verificarilor efectuate la sediile operatorilor de transport, se vor preleva înregistrari care sa acopere minim 28 de zile.

Potrivit art.4 din O.G. nr.37/2007, controlul în trafic se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul A.R.R. si/sau de catre politistii rutieri. În schimb, controlul la sediile operatorilor de transport se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul A.R.R. si/sau de catre personalul din cadrul inspectiei muncii.

Petenta a sustinut ca, din coroborarea textelor de lege sus-citate, rezulta ca, la controlul în trafic, se verifica numai perioadele zilnice de condus, timpii de lucru si timpii de odihna si ca verificarea unui numar de 28 de diagrame tahograf se face numai în cadrul controalelor efectuate la sediul operatorilor de transport, nu si în trafic.

De asemenea, si mentiunea retinuta în procesul verbal, potrivit careia conducatorul auto nu a prezentat în trafic numarul necesar de diagrame tahograf, este neconforma cu actele normative, motivat de faptul ca acordul AETR si regulamentul C.E. nr.561/2006 prevad obligatia conducatorului auto de a detine numai un extras din tabelul de serviciu si o copie a orarului de serviciu.

A anexat cererii(în copie) proces-verbal de constatare a contraventiei seria AIR nr.0183653/21.06.2011 încheiat de A.R.R.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca, prin procesul verbal seria AIR nr.0183653/21.06.2011 încheiat de A.R.R., petenta a fost sanctionata, în baza art.9 alin.1 lit.c din O.G. nr.37/2007, cu amenda contraventionala în suma de 4.000 lei, pentru savârsirea faptei prevazute de art.8 alin(1), pct.31 din acelasi act normativ.

S-a retinut ca, în urma controlului efectuat la data de 21.06.2011, la ora 11,45, în Turnu Magurele, judetul Teleorman, a fost verificat autovehiculul cu nr.de înmatriculare AG 14 DMP si, semiremorca AG 15 DMP, apartinând S.C. L si D S.R.L., condus de catre V. S., acesta din urma efectuând transport rutier fara sa prezinte, la control, numarul necesar de diagrame tahograf, conform art.15 alin.7 pct.iii din Regulamentul nr.561/2006, potrivit caruia conducatorul auto are obligatia sa prezinte, la control, diagramele tahograf pe o perioada de 28 de zile; la momentul controlului a fost prezentata o singura diagrama tahograf(cea din aparat).

Cu aceasta ocazie s-a întocmit formular de control în trafic.

Împotriva procesului verbal de contraventie, petenta a formulat plângere în termenul prevazut de art.31 din O.G. nr.2/2001.

Intimatul a formulat întâmpinare(filele 9-13), prin care a solicitat respingerea plângerii, ca nefondata.

În motivarea cererii, intimatul a aratat ca, la controlul efectuat în data de 21.06.2011, la ora 11,45, în Turnu Magurele, judetul Teleorman, a fost depistata autoutilitara cu nr. de înmatriculare AG 14 DMP si semiremorca cu nr. AG 15 DMP, detinuta si utilizata de petenta si condusa de V. S. În urma verificarii documentelor de transport, s-a constatat ca soferul nu a putut prezenta, la control, numarul necesar de diagrame tahograf pe o perioada de 28 de zile, prezentând la momentul controlului o singura diagrama tahograf, respectiv cea care se afla în aparat, la acel moment, fara sa prezinte un alt document justificativ, conform Regulamentului nr.561/2006.

S-a încheiat formulatul de control în trafic seria AETR nr.0027595/21.06.2011, pe care soferul l-a semnat.

A solicitat respingerea apararii petentei, potrivit careia efectuarea controlului se face la sediul operatorului si nu în trafic, pe motiv ca, din dispozitiile art.8 alin(1) din O.G. nr.37/2007, rezulta ca fapta vizeaza „neprezentarea în trafic” a numarului necesar de diagrame tahograf.

Intimata a aratat ca ratiunea instituirii sistemului de masurare a timpului cât autovehiculul a fost condus nu are ca obiectiv verificarea autovehiculelor, ci verificarea timpului efectiv de al angajatilor(soferilor) si respectarea de catre angajator a normelor legale privind timpul de odihna obligatoriu.

A apreciat ca sanctiunea a fost aplicata în limitele legale iar pericolul social al faptei este suficient de ridicat pentru a justifica aplicarea sanctiunii.

Interpretându-se dispozitiile art.15 pct.7 lit.a din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.3821/1985, se desprinde concluzia ca, în situatia în care soferul nu a avut activitate cu autovehiculul dotat cu aparat tahograf, acesta trebuie sa prezinte, la data controlului, formularul pentru atestarea activitatilor.

Desi petenta a sustinut în plângere ca soferul V. S. a fost în concediu de odihna, la momentul controlului, nu a putut face dovada ca soferul acesteia nu a avut activitate, atât timp cât, la plecarea în cursa, nu a completat si înmânat soferului „ Formularul pentru atestarea activitatilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.561/2006, privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere sau Acordul A.E.T.R.

Pentru aceste motive, intimata a sustinut ca nu are relevanta sustinerea petentei potrivit careia autovehiculul s-a aflat la sediul societatii, în perioada în care soferul a fost în concediu, atât timp cât, la momentul controlului, nu a existat niciun alt act justificativ.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.115 – 118 Cod procedura civila, O.G. nr.2/2001, O.G.nr.37/2007 modificata, Regulamentul Consiliului(CEE) nr.3821/85, Regulamentul(CR) nr.561/2006 al Parlamentului European, Decizia C.E.E. nr.230/CE/2007, Ordinului M.T.nr.1058/2007.

În ceea ce priveste legalitatea procesului verbal, instanta constata ca au fost respectate dispozitiile legale la încheierea acestuia.

Instanta va înlatura apararea petentei, potrivit careia verificarea înregistrarilor tahograf pe minim 28 de zile se efectueaza la sediul operatorilor de transport, si nu în trafic.

Astfel, potrivit dispozitiilor art.8 alin(1), pct.31 din O.G. nr.37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, constituie contraventie „neprezentarea, în trafic, a numarului necesar de diagrame tahografice(…)”.

Reiese astfel ca aceste diagrame tahografice trebuie sa fie prezentate cu ocazia controlului din trafic.

Cât priveste temeinicia procesului verbal de contraventie contestat instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art.8 alin(1) pct.31 din O.G.nr.37/2007, constituie ce se sanctioneaza, conform art.9 alin(1) din acelasi act normativ, cu amenda de la 4.000 la 8.000 lei, aplicabila întreprinderii/operatorului de transport rutier, neprezentarea în trafic a numarului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital.

Conform dispozitiilor art.17 pct.7 lit.a) din Regulamentul Consiliului Europei(C.E.E.)nr.3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, atunci când conducatorul auto conduce un vehicul dotat cu echipament de înregistrare, acesta trebuie sa fie în masura sa prezinte, la cererea unui inspector de control, foile de înregistrare din ziua în curs si cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 28 de zile precedente acesteia.

Petenta a recunoscut în plângerea sa ca soferul V. S. nu a prezentat, la controlul din trafic, diagramele pentru cele 28 de zile precedente, motivând ca soferul a fost în concediu de odihna si ca autovehiculul nu a fost utilizat.

Instanta va respinge aceasta aparare cu motivare ca, din interpretarea dispozitiilor art.7 alin(1) din Ordinul M.T.nr.1058/2007, în situatia în care soferul nu a avut activitate cu vehiculul dotat cu aparat tahograf, acesta trebuia sa prezinte, la data efectuarii controlului în trafic, formularul pentru atestarea activitatilor, dovada ce nu a fost prezentata la acel moment.

În ceea ce priveste sanctiunea aplicata, si anume amenda contraventionala în suma de 4.000 lei, instanta retine ca organul constatator a tinut seama de dispozitiile art.21 alin.3 din O.G. nr.2/2001, în sensul ca sanctiunea este în limitele prevazute de art.9 alin(1) din O.G.nr.37/2007, la minimul acesteia, si, fata de incidenta crescuta a accidentelor rutiere provocate de conducatorii de vehicule ce efectueaza activitati de transport, ca urmare a nerespectarii regulilor privind perioadele de conducere, pentru întarirea disciplinei în acest domeniu de activitate, apreciaza ca fiind corecta aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale.

Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca plângerea este nefondata motiv pentru care, în baza art.34 din O.G.nr.2/2001, o va respinge si va mentine, ca legal si temeinic, procesul verbal contestat.