Apel civil – evacuare Cereri


TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILA Nr. 85/2011

Sedinta publica de la 13 Iulie 2011

Sub numarul ………. din …………….. s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea cererea formulata de catre reclamantii ……………. si ……………. prin care solicitau ca, în contradictoriu cu pârâtii ……………. si ……………., sa se dispuna evacuarea neconditionata a acestora din apartamentul proprietatea lor.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii apartamentului cu doua camere si dependinte situat la adresa susmentionata si ca de aproximativ doi ani pârâtul ……………., care este fiul lor, a adus-o în apartament pe pârâta ……………. cu care are o relatie de concubinaj. Au mai aratat reclamantii ca nici unul dintre pârâti nu munceste, ci, dimpotriva, înstraineaza lucruri din casa pentru a face rost de bani, îl insulta si îl agreseaza pe reclamantul ……………., în conditiile în care acesta are mai multe afectiuni grave. S-a mai aratat ca pârâtii nu au un drept locativ propriu asupra imobilului.

În drept au fost invocate dispozitiile art.480 si Legea nr.115/1995 privind regimul juridic al locuintelor.

În dovedirea cererii, reclamantul ……………. a depus la dosarul cauzei înscrisuri si anume titlul de proprietate al casei, acte medicale, o decizie privind capacitatea de a reclamantului, adrese, plângeri, alte acte (filele 7-24 si 31- 74) si a solicitat admiterea probei cu martorul Manole Vasile, proba ce a fost încuviintata, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la fila 100. De asemenea, reclamantul a solicitat luarea unui interogatoriu pârâtei ……………., proba ce a fost încuviintata însa nu a putut fi administrata deoarece, desi citata cu aceasta mentiune, pârâta nu s-a prezentat pentru a raspunde la interogatoriu.

Pârâtii, legal citati, nu au formulat întâmpinare, însa s-au prezentat la termenul din 18 martie 2011 si au precizat ca nu au de propus probe în aparare. De asemenea, pârâta ……………. a depus note scrise, la termenul din 15.04.2011, în cuprinsul carora a precizat ca nu locuieste în respectivul imobil ci vine doar în vizita la fiul reclamantului, cu consimtamântul mamei acestuia, …………….. A mai aratat pârâta ca reclamantul a suferit o tulburare depresiva ca urmare a unui accident vascular cerebral si ca acesta a agresat-o pe data de 05.12.2010.

La dosar, pârâta a depus fotocopie de pe mai multe acte medicale (filele 80-82).

La acelasi termen de judecata, numita ……………. a precizat ca nu a formulat cerere de chemare în judecata împotriva pârâtilor si nu întelege sa participe în proces în calitate de reclamanta, motiv pentru care nu a mai fost citata. De asemenea, la acelasi termen, reclamantul ……………. a precizat ca întelege sa se judece doar cu pârâta ……………., nu si cu pârâtul ……………., care este fiul sau, respectivul pârât fiind scos din cauza.

Prin sentinta civila nr. 1776/18 mai 2011 Judecatoria Tulcea a respins actiunea reclamantului ……………., astfel cum a fost ea precizata de reclamant, ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca probele administrate în cauza nu confirma sustinerile reclamantului în sensul ca pârâta ……………. ar locui efectiv în imobilul aflat în proprietatea reclamantului, martorul audiat la propunerea reclamantului neputând preciza daca a vazut-o sau nu vreodata pe pârâta în blocul unde locuieste reclamantul. Faptul ca în respectivul apartament locuiesc în mod stabil doar doua persoane, adica reclamantul si sotia sa, rezulta si din continutul adresei emisa, la solicitarea instantei, de catre Asociatia de Teiul (fila 103).

A mai aratat prima instanta ca nefiind facuta dovada certa în sensul ca pârâta ……………. locuieste în respectivul imobil, nu este îndeplinita situatia premisa necesara pentru a se putea dispune evacuarea sa, aceasta presupunând faptul locuirii într-un imobil, fara a avea vreun titlu locativ, adica o situatie care sa dureze suficient în timp, pentru a fi considerata ca având caracter de continuitate, ceea ce nu este cazul în prezenta speta.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, reclamantul ……………. a declarat apel.

În motivarea apelului reclamantul – apelant a aratat ca instanta de fond a interpretat în mod gresit probatoriul, nefacând referire la înscrisurile depuse de reclamant si care dovedeau ca pârâta ……………. locuieste în apartamentul sau.

A mai aratat apelantul ca daca pârâta nu s-a prezentat la interogatoriu, instanta trebuia sa dea eficienta dispozitiilor art. 225 c.pr.civ. si ca în imobil la acest moment exista o situatie tensionata, creata de concubina fiului sau si care îi agraveaza starea de sanatate.

În drept apelantul a invocat dispozitiile art. 282 – 298 c.pr.civ., iar în dovedire a depus la dosar înscrisuri.

Analizând apelul declarat de reclamantul ……………., Tribunalul constata ca acesta nu este întemeiat.

Astfel, asa cum a retinut si prima instanta, din nicio proba administrata în cauza nu rezulta ca pârâta ……………. locuieste în apartamentul ce apartine sotilor ……………. si ……………..

Desi în cererea de apel sustine ca din înscrisurile depuse la instanta de fond rezulta faptul ca pârâta locuieste în apartament, analizând înscrisurile respective, Tribunalul constata ca acestea dovedesc ca apelantul sufera de diverse afectiuni, ca a formulat o serie de plângeri si memorii catre diverse institutii (IPJ Tulcea, Primaria mun. Tulcea, etc.), ca apelantul a achitat diverse facturi la societatea de cablu, la Asociatia de proprietari, dar din nici un înscris nu rezulta ca ……………. locuieste în apartamentul reclamantului.

De asemenea, martorul propus de catre apelantul-reclamant la instanta de fond a declarat ca nu stie daca pârâta locuieste în acel apartament.

În ce priveste aplicarea dispozitiilor art. 225 c.pr.civ., Tribunalul arata ca potrivit acestui text de lege daca partea, fara motive temeinice, refuza sa raspunda la interogatoriu sau nu se înfatiseaza, instanta poate socoti aceste împrejurari ca o marturisire deplina sau numai ca un început de dovada în folosul partii potrivnice.

Fata de celelalte probe administrate în cauza, care nu dovedesc nicicum ca pârâta locuieste în apartament, neprezentarea acesteia la interogatoriu nu poate fi considerata ca o marturisire deplina, cu atât mai mult cu cât, în concluziile scrise depuse la dosar a tagaduit acest lucru.

Ca si început de dovada însa, lipsa la interogatoriu trebuie sa se coroboreze cu alte probe administrate în cauza pentru a face dovada deplina a celor sustinute. Or, cum am aratat o astfel de proba cu care sa se coroboreze lipsa la interogatoriu a pârâtei nu exista.

Pentru motivele aratate, Tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

1