Asigurări. Obligaţia asigurătorului de a plăti terţilor despăgubiri ( materiale şi morale) în baza contractului de asigurare ( poliţă RCA) Asigurări auto şi alte asigurări


În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca ,la data de 29.11.2008, fiul lor P. V. a fost victima unui accident rutier produs pe DN 54, în directia de mers comuna Islaz- Turnu Magurele, accident soldat cu decesul acestuia iar vinovat de producerea accidentului a fost numitul C. M. din comuna G., judetul O., care a decedat la rândul sau.

Asa cum rezulta din rezolutia nr.1771/P/2008 din 05.06.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Turnu Magurele, culpa exclusiva în producerea accidentului a avut conducatorul autoturismului marca SEAT , respectiv numitul C. M.

Reclamantii au mai aratat ca au fost despagubiti de pârâta cu suma de 20547 lei pentru avarierea autoturismului Renault Symbol, proprietate personala si condus de fiul lor, despagubiri achitate în baza politei de RCA seria RO/19/A19/PD nr.000814670 încheiata la data de 11.11.2008 de catre C. M. cu pârâta si valabila pentru perioada 14.11.2008-13.05.2009.

Din continutul politei de asigurare reiese însa ca pârâta trebuia sa acopere atât despagubirile pentru pagube materiale, cât si despagubiri pentru vatamari corporale si deces, limitele pentru care asiguratorul raspunde fiind cele prevazute de actele normative în vigoare si înscrise si în polita de asigurare.

Pentru ca pârâta nu i-a despagubit decât pentru daunele materiale, reprezentând avarierea autoturismului, reclamantii au solicitat ca pârâta sa-i despagubeasca în urma decesului fiului lor, cu suma de 35000 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomenile ulterioare, precum si cu suma de 200000 lei, reprezentând daune morale, motivat de faptul ca, urmare a decesului fiului lor, pe afectiunea si sprijinul caruia se bazau la nevoie, le-au fost puternic afectate atât sanatatea psihica cât si cea fizica.

În drept si-au întemeiat pe dispozitiile art.49 din Legea 136/1995.

La data de 26 ianuarie 2011, Societatea de Asigurare- Reasigurare SC G. A. SA, în calitate de pârâta, a formulat întâmpinare (filele 29-31) prin care a solicitat modificarea citativului referitor la denumirea pârâtei care, în cauza, urmeaza a fi citata sub denumirea SC” G. A.” SA, în calitate de continuatore a SC „BT A. T.” SA,urmare a fuziunii prin absorbtia SC A. SA si schimbarea denumirii din BT A. T.” SA în G. A.” SA, potrivit încheierii nr.15099 din 20.07.2009 pronuntata de judecatorul delegat la ORC de pe lânga Tribunalul Cluj.

Pârâta a invocat exceptia netimbrarii legale a cererii de chemare în judecata, apreciind ca, în cauza nu–si gasesc aplicare dispozitiile art.15 lit. o din Legea 146/1997.

În motivarea exceptiei, pârâta a sustinut ca scutirea de la plata taxei judiciare de timbru nu este aplicabila în speta, nefiind întrunite conditiile legale prevazute de disp. art.24 lit .o din Normele Metodologice de aplicare a Legii 146/1997, deoarece latura penala nu a fost solutionata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, prin care sa se stabileasca savârsirea vreunei infractiuni.

Pe fondul cauzei, pârâta, a solicitat acordarea daunelor materiale si morale numai în masura dovedirii prejudiciului direct suferit de catre reclamanti ca urmare a savârsirii faptei ilicite de catre asiguratul sau.

În ceea ce priveste cuantumul daunelor morale solicitate de catre reclamanti, în suma de 100000 lei pentru fiecare, apreciaza ca acesta este ne întemeiat , ceea ce ar conduce la o îmbogatire fara just temei în patrimoniul reclamantilor.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiilor art.115 si urmatoarele cod proc civila , Legii 147/1996, art.19,20 si urmatoarele cod proc penala.

În sedinta publica din adat de 01 februarie 2011, instanta a luat act ca reclamantii au fost de acord cu cererea formulata de Societatea de Asigurare- Reasigurare SC G. A. SA de a fi conceptata ca pârâta în cauza, în loc de SC BT A. T.” SA în G. A.” SA si fata de încheierea nr.15099/20.07.2009 data de judecatorul delegat la ORC de pe lânga Tribunalul Cluj, din care reiese ca a fost admisa cererea SC BT A. T.” SA si s-a dispus schimbarea denumirii firmei din BT A. T.” SA în G. A.” SA, precum si fuziunea prin absorbtie a SC A. SA , instanta a conceptat în cauza, în calitate de pârâta Societatea de Asigurare- Reasigurare SC G. A. SA.

Prin încheierea de sedinta din data de 1 februarie 2011, în baza dispozitiilor art.132 alin.(2) pct. cod proc civila, instanta a luat act ca reclamantii si-au marit cîtimea daunelor materiale solicitate prin actiune de la 35000 la 41000 lei.

În ceea ce priveste exceptia netimbrarii actiunii reclamantilor, invocata de pârâta în întâmpinare, instanta urmeaza sa o respinga ca neîntemeiata.

Instanta a apreciat ca actiunea formulata de reclamanti este scutita de plata taxei judiciare de timbru, în conditiile dispozitiilor art.15 lit.o din Legea nr.146/1997, respectiv ca este o actiune civila pentru repararea daunelor materiale si a daunelor morale pricinuite prin infractiune, potrivit dispozitiilor art.19 din codul de procedura penala, cereri ce sunt scutite de taxa judiciara de timbru potrivit disp. art.24 lit.o din Normele Metodologice de aplicare a legii 146/1997.

Pe fondul cauzei, instanta retine ca, prin rezolutia nr.1771/P/2008 din 05.06.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Turnu Magurele, s-a confirmat propunerea de a nu se începe urmarirea penala împotriva faptuitorului C. M. pentru savârsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art.178 alin.2,3,5 cod penal si art.184 alin.1 si 3 cod penal cu aplicarea art.33 lit.b cod penal, motivat de faptul ca numitul C. M. a decedat.

S-a retinut ca, în seara zilei de 29.11.2008, faptuitorul C. M., în timp ce se deplasa pe DN 54, din directia de mers comuna Islaz, judetul Teleorman, nu a redus viteza de deplasare într-o curba situata la Km 70 +700, a intrat pe contrasens si a lovit frontal autoturismul marca „ Renault Symbol” condus de numitul P. V. I. care circula regulamentar. În urma impactului, P. V. I. si C. M. au decedat pe loc.

S- a stabilit ca, de producerea accidentului se face vinovat faptuitorul C. M.

Din înscrisurile depuse la dosar de catre reclamanti instanta retine ca numitul C. M. încheiase asigurare de raspundere civila cu SC BT A. T. SA în baza politei de asigurare RCA seria RO/19/A19/PD nr.000814670 încheiate la data de 11.11.2008, valabila pâna la data de 13.05.2009.

Potrivit dispozitiilor art.49 lit.a din Legea 136/1995; „ asiguratorul acorda despagubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule, precum si tramvaie si pentru cheltuielile facute de asigurati în procesul civil, în conformitate cu legislatia în vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut în contractul de asigurare”.

Instanta retina ca pârâta nu a contestat situatia de fapt stabilita în rezolutia nr.1771/P/2008 din 05.06.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Turnu Magurele, ci doar cuantumul despagubirilor cerute de reclamanti, solicitând ca acestea sa fie acordate de instanta numai în masura dovedirii lor.

În ceea ce priveste daunele materiale suferite de reclamanti ca urmare a faptei ilicite savârsite de asiguratul C. M., din materialul probator administrat în cauza, respectiv depozitiile martorilor D. E. A. si D. S. si cu înscrisurile depuse la dosar de catre reclamanti si enumerate mai sus, instanta retine ca reclamantii au facut cheltuieli cu înmormântarea si pomenirile ulterioare ale fiului lor (pomeniri la 9 zile,3,6,9 saptamâni, la 6 luni, la un an, un an si jumatate si doi ani pomeniri ce s-au organizat la restaurant), pentru care au cheltuit în jur de 40000 lei ( din depozitiile martorilor) si peste 41000 lei conform înscrisurilor depuse de reclamanti la dosar.

Astfel din însumarea numai a cheltuielilor (conform facturilor si bonurilor fiscale depuse la dosar de reclamanti), justificate de reclamanti ca fiind facute cu pomenirile organizate la restaurant, cu cheltuielile facute pentru procurarea alimentelor,a materialelor de constructie pentru locul de veci, taxa concesiune loc de veci, accesorii înmormântare, cruce, masina mortuara (închirierea acesteia costând suma de 1000 lei conform depozitiei martorului Daia Stefan) a rezultat un total de 41003 lei.

Reclamantii au justificat si plata sumei de 250 lei, reprezentând tractarea la service a autoturismului avariat ( conform devizului de lucrari nr.491/05.01.2009 întocmit de SC”P. I.” SRL) dar cum acestia au solicitat suma de 41000 lei cu titlu despagubiri materiale respectând principiul disponibilitatii va admite cererea reclamantilor în limitele solicitarii acestora.

Din depozitiile martorilor D. E. A. ,V. I. S. si D. S., coroborate si cu actele medicale depuse de reclamanti la dosar, instanta retine ca decesul unicului fiu i-a marcat profund pe reclamanti. Nici în prezent reclamantii nu s-au refacut psihic iar din cauza traumei psihice reclamantii s-au îmbolnavit si fizic, asa cum declarat martorul Voicu Iulian Silviu.

Sub aspectul daunelor morale solicitate de reclamanti, instanta apreciaza ca decesul unicului lor fiu a determinat suferinte psihice ce se circumscriu notiunii de prejudiciu moral patrimonial, astfel încât se justifica pe deplin acordarea unor despagubiri morale în compensarea acestor traume sufletesti.

Pentru stabilirea cuantumului despagubirilor ce vor fi acordate cu acest titlu, instanta va avea în vedere intensitatea legaturii afective între reclamanti si fiul lor, dedusa atât din declaratiile martorilor audiati în cauza cât si prin raportare la , precum si la lipsa altui fiu, de natura a le accentua sentimentul de singuratate.

Daunele morale se raporteaza, în esenta, la un prejudiciu de ordin afectiv, nesusceptibil de determinari obiective pe baza unor criterii preexistente, ci supus unor aprecieri esential subiective ale instantelor de judecata.

Pentru aceste motive, instanta va admite în parte pretentiile formulate de reclamanti cu titlu de daune morale, apreciind ca suma totala de 100000 lei câte 50000 lei pentru fiecare dintre reclamanti este de natura sa reduca, sa atenueze suferintele psihice si fizice ale color doi reclamanti ca urmare a intervenirii decesului fiului lor.

Având în vedere aceste considerente, instanta a admis în parte actiunea civila formulata de reclamantii P. N. si P. A. împotriva pârâtei Societatea de Asigurare-Reasigurare S.C.”G. A.I” S.A.

A obligat pârâta sa plateasca reclamantilor suma de 141.000 lei din care suma de 41.000 lei reprezinta despagubiri materiale, si suma de 100.000 lei(câte 50.000 lei pentru fiecare dintre reclamanti) reprezinta daune morale.

În baza art.274 cod proc civila a obligat pârâta sa plateasca reclamantilor suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat (conform chitantei nr.1/28.01.2011).