Asigurări sociale-contestaţie decizie pensionare Cereri


TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 2291

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. ……., ……. a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 43061/2011 emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei si obligarea intimatei sa-i emita o noua decizie de pensionare pentru limita de vârsta, cu valorificarea grupei I de munca, conform adeverintei nr. 349/29.11.2010.

În motivare, contestatorul a aratat ca, intimata a apreciat eronat faptul ca functia de economist nava înscrisa în cartea de nu ar fi specificata într-un tabel întocmit de S.C. …….. S.A. Tulcea.

A precizat ca, intimata nu a valorificat si nu a înscris în decizie nici grupa I de munca pentru functia de marinar.

A mentionat contestatorul ca intimata nu i-a luat în calcul mai multe perioade de cotizare din perioada 2004-2005 si 2008.

În dovedire, contestatorul a depus la dosarul cauzei precizari si în copie decizia nr. 43061/2011, adeverinta nr. 7781/2011 si practica judiciara.

În aparare, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare si în copie: adresa nr. J 36/392/1991; cererea înregistrata sub nr. 8999/2011; adresele nr. 8938/2011, nr. 4360/2011; adeverinta nr. 349/29.11.2010; decizia nr. 4158/1991; decizia nr. 43061/2011; cererea nr. 43061/2010; adeverintele nr. 43061/2010; nr. 154/2010; carnetul de munca al contestatorului si adresa nr. 929/II/2/2011.

Examinând contestatia în raport de probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata sub nr. 43061/28.12.2010, contestatorul a solicitat înscrierea la pentru limita de vârsta începând cu data de 28.12.2010.

Intimata prin decizia nr. 43061/28.01.2011 a respins cererea contestatorului de înscriere la pentru limita de vârsta.

Din aceasta decizie rezulta ca nu s-a valorificat adeverinta nr. 349/29.11.2010.

Potrivit adeverintei nr. 349/29.11.2010 emisa de …….. S.A. Tulcea prin lichidator S.P. ……. S.P.R.L. Buzau, în perioada 01.03.1984-22.03.2001, contestatorul a avut functia de economist nava, marinar si ca a fost încadrat în grupa I în procent de 100%.

Tot în aceasta adeverinta s-a prevazut ca temeiul juridic al încadrarii în grupa I de munca îl reprezinta Ordinul nr. 50/1991, Anexa 1, pct. 118, completat cu scrisoarea nr. 1351/1991 a M.M.P.S.

Instanta retine ca, stabilirea si plata pensiei se face pe baza actelor pe care partea este obligata sa le prezinte.

Instanta mai retine ca ……. a dobândit dreptul de a i se lua în considerare perioada cât a lucrat în grupa I de munca, prin plata contributiilor pentru pensie, conform legislatiei în vigoare, iar contributia la sistemul de asigurari sociale da nasterii potrivit practicii C.E.D.O., unui drept de proprietate la o fractiune din patrimoniul astfel constituit, asa încât modul de solutionare a cererii de pensionare constituie, în acest context, o încalcare a prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 al C.E.DO.

La data de 15 iunie 2011, intimata a depus la dosarul cauzei adresa nr. 929/II/2/2011 emisa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea, de unde rezulta ca se fac cercetari fata de ……. cu privire la savârsirea infractiunilor prevazute de art. 289, art. 291 si art. 215 Cod penal însa, tot din aceasta adresa rezulta ca nu s-a început pâna în prezent urmarirea penala.

Instanta retine ca situatia de fapt este confirmata de adeverinta nr. 349/29.11.2011, care pâna în prezent nu a fost declarata falsa de catre organele de cercetare penala, prin urmare instanta apreciaza ca este inadmisibil a fi contestata legalitatea încadrarii contestatorului în grupa I de munca.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a admite contestatia si a anula decizia nr. 43061/28.01.2011 emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea, ca netemeinica si nelegala si a obliga intimata sa-i emita contestatorului o noua decizie de pensionare, cu luarea în considerare si a adeverintei nr. 349/29.11.2010 emisa de S.C. …….. Tulcea, prin lichidator S.P. ……. S.P.R.L. Buzau, judetul Buzau.

1