Atribuirea bunurilor din masa partajabilă în cote ideale Partaj


În esenţă, s-a reţinut că părţile nu au plătit onorariul de expertiză în termenul legal, fiind decăzute din proba cu expertiză, astfel încât, instanţa nu a respins acţiunea de împărţire a bunurilor comune, ci. le-a atribuit în cote ideale.