Autoritate de lucru judecat respinsa. Autorităţii (infracţiuni contra)


Deliberând cu prioritate asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat instanta retine ca potrivit art. 1201 C.civ, este lucru judecat atunci când a doua cerere in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate.

Scopul efectului negativ al lucrului judecat este dublu: atât irepetabilitatea judecatii cu tripla identitate, cât si evitarea contradictiilor dintre doua hotarâri judecatoresti.

Art. 1201 Cod civ. prevede conditiile care trebuie satisfacute pentru a ne afla in prezenta puterii lucrului judecat: identitatea de obiect (eadem res), identitatea de cauza (eadem causa petendi) si identitatea de parti (eadem conditio personarum).

In speta prin decizia civila nr. 994/14.10.2008 a Tribunalului Brasov s-a admis recursul impotriva sentintei civile nr. 1254/08.02.2008 a Judecatoriei Brasov si s-a respins actiunea civila formulata de reclamantii din prezenta cauza impotriva pârâtului din prezenta cauza având ca obiect pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de contract de vânzare cumparare referitor la imobilul in speta si in baza aceluiasi mentionat in prezenta cerere, cu unica motivare contând in aceea ca reclamantii nu au facut dovada achitarii diferentei de plata de 1000 USD.

In prezenta cauza reclamantii prin cererea precizata au solicitat mai intâi sa se constate achitarea diferentei de pret prin procedura ofertei de plata catre pârâti si pe cale de consecinta sa se constate refuzul vânzatorului de a incheia act autentic si sa se pronunte o sentinta care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare apt de intabulare.

In speta, se poate observa usor identitatea de parti si de obiect, discutii putând comporta doar cauza celor doua actiuni comparate, dintre care una solutionata in mod irevocabil. Astfel, cauza este reprezentata de institutia, principiul de drept substantial pe care isi intemeiaza pretentia reclamantul, dar nu desprinsa de situatia concreta de fapt, care individualizeaza acea regula de drept la imprejurarile particulare ale cauzei. Realitatea si dreptul nu sunt universuri separate, ci ele se intrepatrund. In determinarea conceptului de cauza sunt relevante doar imprejurarile de fapt care participa la fundamentarea temeiului juridic al actiunii.

Pornind de la imperativul de a se evita pronuntarea de hotarâri contradictorii instanta constata ca prin cererea ce face obiectul prezentei cauze situatia de fapt calificata juridic ce constituie obiectul cererii prezinta caracter de noutate in raport cu actiunea anterioara prin aceea ca reclamantii au facut dovada executarii intocmai a obligatiilor contractuale, ce a survenit hotarârii anterioare astfel ca cererea actuala are o noua cauza, aceea constând in imprejurarea ca desi reclamantii promitenti cumparatori si-au executat integral obligatiile asumate prin antecontract pârâtul promitent vânzator si unic proprietar al cotei de ˝ din imobil refuza in continuare sa isi execute obligatia reciproca de a se prezenta in vederea incheierii unui contract de vânzare cumparare in forma autentica. Prin urmare respingerea cererii prin hotarârea anterioara irevocabila a avut drept temei de fapt si de drept o imprejurare care nu mai subzista in prezent.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept instanta urmeaza a respinge exceptia autoritatii de lucru judecat invocata din oficiu.