Calitate procesuală activă. Construcţie edificată pe un teren aparţinând domeniului public. Ordonanţă preşedinţială


 

Prin decizia civilă nr. 605/R/10 octombrie 2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis recursul declarat de pârâta P.O.C. împotriva sentinţei civile nr. 4043/22 august 2003, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş, s-a modificat în tot hotărârea atacată şi, în consecinţă, s-a respins cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanţii A. A. ş.a., în contradictoriu cu pârâtele P.O.C. şi E.O., ca fiind formulată de persoane fără calitate procesuală activă.

în considerentele deciziei pronunţate s-a reţinut, în esenţă, că instanţa de fond, prin sentinţa civilă atacată, a admis cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanţi ca reprezentanţi ai majorităţii în Consiliul local al comunei şi a dispus sistarea lucrărilor din centrul comunei C, efectuate fără autorizaţie de construcţie de pârâţi.

Instanţa de control judiciar a apreciat că recursul formulat de pârâta P.O.C. este fondat, întrucât reclamanţii nu au justificat calitatea procesuală activă, solicitând sistarea unor lucrări din centrul civic al comunei C, fară a fi împuterniciţi de consiliul local al comunei. Calitatea procesuală de a solicita sistarea lucrărilor de pe domeniul public o are doar consiliul local sau primarul, care sunt singurele persoane abilitate de lege să reprezinte comuna în faţa oricărei autorităţi.

Tribunalul Mureş, decizia civilă nr. 605 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |