Calitatea procesuală activă a Parchetului în acţiuni în anularea înscrisului falsificat – art. 45 coroborat cu art. 184 Cod procedură civilă


In cauzele în care procurorul adoptă soluţii de netrimitere în judecată şi constată că un act juridic civil a fost falsificat, acesta poate să solicite instanţei civile constatarea nulităţii respectivului act.

în acest sens, trebuie avute în vedere prevederile art. 184 Cod procedură civilă, precum şi teoria nulităţii unui act juridic ce poate fi invocată de oricare dintre părţi, de orice persoană interesată, de procuror şi de instanţă, din oficiu, actul falsificat continuând să fiinţeze, situaţie ce ar constitui o încălcare a ordinii de drept care trebuie restabilită.

Reţinând calitatea procesuală a Parchetului de a sesiza instanţa civilă cu acţiunea în anularea înscrisului falsificat, pentru care faţă de autori s-a dispus neînceperea urmăririi penale în condiţiile art. 10 lit. d) Cod procedură penală, recursul declarat conform art. 304 pct. 9 şi art. 312 Cod procedură civilă a fost admis şi au fost casate hotărârile instanţelor de fond şi apel.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 466/C din 2003