Calitatea procesuală pasivă a statului în acţiunile având ca obiect prestaţii tabulare


Reclamanţii au chemat în judecată Statul Român într-o dublă calitate, aceea de succesor în temeiul succesiunii vacante şi aceea de terţ subdo-bânditor. Instanţele au reţinut că pârâtul nu poate avea calitate procesuală pasivă ca succesor în temeiul succesiunii vacante pentru inexistenţa probelor privind lipsa de posteritate a proprietarilor tabulari.

Statul nu s-a întabulat în cartea funciară în baza succesiunii vacante şi nici nu s-a făcut dovada că, anterior întabulării sale în cartea funciară, acesta ar fi moştenit averea proprietarilor tabulari ca urmare a succesiunii vacante. In aceste condiţii, statul nu poate răspunde de datoriile moştenirii legate de acest imobil, întrucât el nu a dobândit imobilul cu acest titlu. Mai mult, la dosar nu există proba care să ateste nici decesul proprietarilor tabulari pentru a se putea discuta despre deschiderea unei succesiuni. Astfel, statul putea avea calitate procesual pasivă în cauză doar în calitate de terţ subdobânditor.

Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 1097 din 2003