Capacitate procesuală de exerciţiu. Reprezentarea minorilor în cazul în care există contrarietate de interese între părinţi şi minori


 

Capacitate procesuală de exerciţiu. Reprezentarea minorilor în cazul în care există contrarietate de interese între părinţi şi minori

Prin decizia civilă nr. 28/15 ianuarie 2003, Curtea de Apel Oradea a admis recursul declarat de F.D. şi alţii împotriva deciziei civile nr. 749/2002 a Tribunalului Bihor şi a trimis cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă. S-a reţinut că, potrivit art. 42 Cod procedură civilă, persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată dacă nu sunt reprezentate, asistate ori autorizate potrivit legii. Reprezentarea sau asistarea se face de părinţi sau tutore. Atunci când există contrarietate de interese între reprezentat şi reprezentant, autoritatea tutelară va numi un curator.

în cauză, interesele minorilor ar putea fi afectate în caz de revocare a i, astfel încât se impunea ca aceştia să fie reprezentaţi de un curator şi nu de părinţii lor. Prin urmare, curtea a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza pentru rejudecare la Tribunalul Bihor, urmând a se solicita numirea unui curator de către autoritatea tutelară pentru reprezentarea intereselor minorilor.

Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 28 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |