Cercetarea falsului, si in cazul in care se impune, desfiintarea totala sau partiala a înscrisului Notari şi activitate notarială


Nr. document : 12

Data document: 27.01.2010

Domeniu asociat: Notari si activitate notariala

Titlu jurisprudenta: Cercetarea falsului, si in cazul in care se impune, desfiintarea totala sau partiala a înscrisului

Prin Rezolutia nr. 417 bis/P/2008 din data de 29.05.2008, Ministerul Public – Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, a dispus neînceperea urmaririi penale fata de notarul public T. G. pentru infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, prev. de art. 246 C. Penal, si fals intelectual, prev. de art. 289 C.Penal.

Prin acelasi act de sesizare s-a solicitat si cercetarea falsului, si in cazul in care se impune, desfiintarea totala sau partiala a înscrisului.

In motivarea rezolutiei s-a aratat în primul rand ca persoana vatamata C.F. a formulat plangere prin care a sesizat ca numitul T.G., în calitate de public, în mod abuziv a autentificat un contract de vanzare-cumparare cu clauza de întretinere dintre C.I. si C.O, cu numita D.L., atestand ca vanzatorii si-ar fi exprimat consimtamantul fara sa fie asistati conform Lg. 17/2000 de un reprezentant al autoritatii tutelare, avand în vedere varsta acestora.

In continuare, s-a aratat în rezolutie ca numitii C.I. si C.O. au decedat în anul 2003, mostenitorii acestora fiind numitul C.F., in calitate de fiu, numita D.E., iar D.L. este nepoata defunctilor.

De asemenea s-a constatat prin rezolutie ca în cauza s-a împlinit termenul de prescriptie a raspunderii penale pentru savarsirea infractiunilor sesizate.

La termenul din data de 03.09.2008, parata D.L. a formulat întampinare prin care a solicitat respingerea sesizarii Ministerului Public ca netemeinica, motivand ca în fapt contractul de vanzare-cumparare nr. 3835/19.10.2002 întocmit de catre B.N.P. T.G. a fost realizat îndeplinind întocmai procedura prevazuta de legile în vigoare, validitatea acestuia fiind demonstrata si de hotararea judecatoreasca, ramasa definitiva prin Decizia nr. 2406/06.07.2006 a Curtii de Apel Craiova. Totodata, intimata învedereaza ca prezentul contract de vanzare-cumparare exclude orice forma de existenta a falsului, fiind semnat de partile care au fost identificate.

La data de 05.09.2008 intimatul C.F. a formulat întampinare prin care a solicitat admiterea sesizarii parchetului, sa se procedeze la cercetarea falsului si a abuzului în serviciu savarsite de notarul public la autentificarea contractului.

In motivarea întampinarii, intimatul a aratat ca parintii sai nu si-au exprimat in mod valabil consimtamantul, precizand ca acestia nu au fost asistati de un reprezentant al autoritatii tutelare, conform Lg. 17/2000. Totodata, intimatul a învederat ca încheierea de autentificare nu cuprinde dispozitiile imperative, precum mentiunea prezentarii partilor in persoana, reprezentate, ori asistate, numarul anexelor, aratarea îndeplinirii conditiilor de fond si de forma ale actului întocmit, faptul ca înscrisul nu poarta mentiunile ca a fost redactat la Biroul Notarului Public, consemnarea ca înscrisul a fost semnat in fata notarului de toti cei tinuti sa-l semneze, si in fine ca nu s-a îndeplinit obligatia de a se deslusi raporturile reale dintre parti. In continuare, intimatul arata ca C.I. avea varsta de 86 de ani si suferea de insuficienta circulatorie cerebrala.

In cauza a fost administrata proba cu înscrisuri, dispunandu-se totodata atasarea dosarului nr. 1565/2003 al Judecatoriei Corabia, avand ca obiect „anulare contract vanzare-cumparare”.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 168/02.03.2004, pronuntata de Judecatoria Corabia s-a respins ca neîntemeiata cererea formulata de reclamantul C.F. – intimatul din cauza, împotriva paratelor D.L. si D.E., retinandu-se ca partile au încheiat un act autentic care conform art. 1171 C. Civil „s-a facut cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public…”, si care face dovada pana la înscrierea în fals în ceea ce priveste constatarile personale ale agentului instrumentator, înscrisul în aceste conditii bucurandu-se de o prezumtie d autenticitate si validitate, prezumtie ce nu a fost rasturnata prin proba contrara.

S-a apreciat de catre instanta, cu privire la motivul privind încalcarea disp. Lg. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, ca acesta este neîntemeiat, dat fiind faptul ca în contractul de vanzare-cumparare cu clauza de întretinere este mentionat în mod expres ca vanzatorii C.I. si C.O. au considerat „ca nu a fost necesara o ancheta sociala din partea Consiliului Local al comunei Rusanesti si nu am solicitat sa fim asistati de un reprezentant al autoritatii tutelare, asa cum prevede Lg. 17/2000”.

Cu privire la motivul de nulitate privind cauza ilicita, aceeasi instanta a retinut ca sustinerile reclamantului cu privire la aceasta precum si faptul ca nu au existat dovezi ca vanzatorii au primit suma de 20.000.000 lei, este infirmata de contractul de vanzare-cumparare, unde se mentioneaza ca „noi vanzatorii, am primit de la cumparatoare suma de 20.000.000 lei azi, data autentificarii actului”. Iar fata de cauza ilicita a întretinerii invocata de reclamant, pe motiv ca vanzatorii nu aveau nevoie de aceasta, pentru ca realizau venituri suficiente, scopul contractului fiind excluderea casei si terenului din masa succesorala, s-a apreciat ca prin încheierea contractului analizat parata a urmarit pur si simplu includerea în patrimoniul sau a acestor bunuri, scoaterea lor dintr-o eventuala masa succesorala a vanzatorilor fiind doar o consecinta lipsita de relevanta în analizarea caracterului licit si moral al scopului imediat al contractului respectiv, din moment ce nimeni nu este obligat sa lase mostenire. Si în sfarsit, fata de un ultim motiv de nulitate absoluta invocat de parat, respectiv lipsa capacitatii de a contracta a vanzatorului C.I., care suferea de grave tulburari mintale, s-a retinut prin sentinta aratata ca lipsit de fundament in raport cu prevederile contractului, în care s-a mentionat ca partile, înainte de semnarea actului, au citit personal cuprinsul acestuia, constatand ca el corespunde vointei si conditiilor stabilite de parti, de comun acord. Mai mult, s-a retinut de instanta ca din fisa medicala a vanzatorului a reiesit ca acesta suferea de ameteli accentuate, tulburari de echilibru, recomandandu-se evitarea stresului si efortului, stabilindu-se diagnosticul „ ateroscleroza si insuficienta circulatorie cerebrala”, fara însa ca medicul sa fi constata vreo problema legata de starea sa de sanatate mintala.

Prin Decizia nr. 3410/14.10.2004 instanta de apel, respectiv Curtea de Apel Craiova a respins ca nefondat apelul declarat de C.F. împotriva sentintei civile mentionate mai sus. Aceasta solutie a fost mentinuta si prin Decizia nr. 3642 a Curtii de Apel Craiova prin care s-a solutionat recursul împotriva Deciziei nr. 3410. Tot solutie de respingere s-a dat si cu privire la contestatia în anulare formulata de catre intimatul C.F. împotriva deciziilor de mai sus.

Prin s.c. nr. 1291/21.10.2008 a Judecatoriei Corabia a fost admisa exceptia prezumtiei lucrului judecat invocata din oficiu de catre instanta si respinsa cererea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova în contradictoriu cu intimatii C.F. si D.L., ca existand în cauza puterea lucrului judecat.

Prin decizia civila nr. 93/27 ian.2009 a Tribunalului Olt, a fost admis recursul declarat de recurentul C.F., casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare la Judecatoria Corabia, înregistrandu-se dosarul cu nr. 488/213/2009.

La pronuntarea deciziei s-a avut în vedere faptul ca instanta de fond a retinut în mod gresit ca este învestita cu o noua cerere, prin care se solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare – cumparare cu clauza de întretinere, în conditiile în care instanta a fost sesizata de organele de urmarire penala în legatura cu cercetarea si stabilirea falsului.

Intimatul C.F. a solicitat administrarea mai multor probe pentru cercetarea si stabilirea falsului de care face vorbire, respectiv a solicitat o expertiza grafologica asupra semnaturii numitului C.I. de pe cererea nr 1653/18.10.2002 adresata Primariei Rusanesti pentru eliberarea certificatului de înstrainare a imobilelor ce au facut obiectul contractului de vanzare – cumparare, o expertiza medico-legala asupra fisei de observatie întocmita de Spitalul Corabia, interogatoriu pentru intimata D.L. în calitate de cumparator în contractul notarial, proba cu 2 martori indicati de intimat si proba cu înscrisuri.

Instanta a admis solicitarea intimatului C.F., a încuviintat administrarea de probe si interogatoriu intimatei D.L., urmand ca dupa administrarea acestor probe sa se pronunte cu privire asupra celorlalte solicitari ale numitului C.F..

Dupa administrarea probei cu martori si interogatoriu, instanta a respins solicitarea intimatului C.F. cu privire la efectuarea unei expertize grafologice si de asemenea a respins solicitarea cu privire la efectuarea unei expertize medicale privind pe autorul C.I. fata de actele medicale eliberate de Spitalul Corabia, din care sa se stabileasca daca insuficienta circulatori de care suferea autorul Ciobanu Ion a avut consecinte asupra memoriei autorului si daca aceasta insuficienta circulatorie era instalata în momentul încheieri contractului de vanzare – cumparare.

Prin interogatorul luat în instanta intimatei D.L., la solicitarea intimatului C.F., reiese ca în momentul în care s-a încheiat contractul de vanzare – cumparare în favoarea intimatei D.L., aceasta era studenta, întretinerea era acordata de parintii ei, ca în momentul în care s-a încheiat contractul s-a platit suma mentionata în contract, bani care au fost dati în prezenta martorilor si în fata notarului si au fost cheltuiti de catre autorul C.I. si sotia sa pe datoriile ce le aveau, ca autorul C.I. nu suferea de pierderi de memorie semnificative si aceste pierderi se manifestau ca la orice om normal de varsta lui.

A fost luat de asemeni interogator intimatului C.F. la solicitarea intimatei D.L., în care se arata ca autorul C.I. avea un tremur al mainilor si se jena în public sa semneze ceva sau chiar sa manance deoarece era foarte orgolios.

In instanta s-a prezentat si reprezentantul Primariei Rusanesti care a mentionat ca el a fost cel care a întocmit cererea necesara pentru eliberarea certificatului de înstrainare a averii autorului C.I. la solicitarea acestuia, deoarece autorului îi tremura mana la acel moment si a semnat prin punerea de deget.

S-a retinut de asemenea ca in momentul în care s-a solicitat eliberarea certificatul de înstrainare pentru imobilul care urma sa fie vandut, reprezentantii primariei nu au constatat ca autorul si sotia sa ar avea probleme în privinta discernamantului pentru a fi necesara aplicarea disp. art. 30 din Legea 17/2000 care prevede ca persoana în varsta urmeaza sa fie asistata la cerere sau dupa caz din oficiu, autorul C.I. prezentandu-se personal la primarie si solicitand eliberarea certificatului de înstrainare .

Din fisa medicala depusa la dosar apartinand autorului C.I., fisa eliberata de Spitalul oras Corabia – sectia Interne, a rezultat ca autorul suferea de insuficienta circulatorie cerebrala, alaturi de alte boli, dar nu se mentioneaza ca ar avea probleme psihice sau pierderi de memorie.

Instanta a procedat si la verificarea de scripte conform art. 177 si urmatoarele C.pr.civila.

Din întreg materialul probator administrat în cauza, instanta a constatat ca nu exista nici un element care sa duca la concluzia existentei falsului si pe cale de consecinta, a respins sesizarea organului de urmarire penala, respectiv Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova în legatura cu cercetarea si stabilirea falsului în contractul de vanzare – cumparare cu clauza de întretinere încheiat între autorii C.I si C.O. si intimata D.L..

Data publicarii pe portal : 16.09.2010.

PRESEDINTE,

LASCU ELENA