Cerere restituire oi Cereri


Prin acţiunea înregistrată sub nr.3997/260/2011 din …, reclamanta A.A. a chemat în judecată pe pârâtul C.G. solicitând obligarea acestuia la restituirea a 6 oi pe care le-a reţinut iară drept şi în subsidiar să-i plătească contravaloarea acestora.

Acţiunea a fost timbrată cu 107 lei iar în motivare reclamanta arată că în primăvara anului 2008, în luna aprilie, în baza unei convenţii, a predat pârâtului 4 oi pentru păşunat şi iernat, plătind totodată contravaloarea acestor servicii. In luna septembrie, când reclamanta i-a solicitat oile pentru a le lua acasă, pârâtul a refuzat motivând că oile au murit. Reclamanta s-a adresat cu o plângere Poliţiei … însă soluţia dispusă a fost de neînceperea urmăririi penale, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, recomandându-i-se adresarea către instanţa civilă. Audiat în faţa organelor de cercetare penală, pârâtul a recunoscut că a avut în pază oile şi mieii şi s-a obligat să îi restituie ale oi, însă până la data introducerii prezentei acţiuni nu s-a conformat.

Pârâtul deşi legal citat nu se prezintă şi nici nu înţelege să-şi formuleze în altă modalitate apărările.

In cauză s-au depus acte s-au audiat martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In fapt, reclamanta a predat un număr de 4 oi pârâtului pentru iernat, cu furajele şi plata aferentă serviciilor contractate verbal. Intre timp, oile au fătat 2 miei. în primăvara următoare pârâtul a spus reclamantei că vărează el oile, iar toamna nu le-a mai restituit reclamantei pe motiv că acestea au murit.

Situaţia sus descrisă rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, respectiv C.G. şi C.D., care relatează aceeaşi situaţie respectiv faptul că pârâtul a refuzat predarea oilor, arătând că au murit. Ambii martori arată că reclamanta a plătit serviciile de iernat şi vărat pârâtului şi a predat acestuia nutreţul pentru animale.

Prin rezoluţia ….. Parchetul de pe lângă Judecătoria … a dispus

neînceperea urmăririi penale faţă de pârât, raportat la situaţia că litigiul este de natură civilă. In actul sus invocat se arată în motivare că a fost audiat C.G., care a recunoscut că a avut în pază oile şi mieii părţii vătămate, însă acestea au murit. S-a obligat totodată să predea alte oi.

Prin rezoluţia … prim procurorul parchetului de pe lângă Judecătoria … a soluţionat plângerea la soluţie a reclamantei din prezenta în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiată pentru aceleaşi motive.

2

Instanţa apreciază că s-a făcut dovada faptului juridic ilicit dedus judecăţii, s-a făcut totodată dovada că animalele nu mai sunt în fiinţă. Potrivit art.998 Cod civil, „orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-1 repara.” Instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii civile delictuale ale pârâtului întrucât acesta a primit paza animalului şi există în sarcina sa o prezumţie de culpă în supraveghere, de vinovăţie în exercitarea pazei juridice.

Faţă de considerentele sus expuse urmează să admită acţiunea formulată de reclamanta A.A., domiciliată în …, împotriva pârâtului C.G., domiciliat în …

Va obliga pârâtul către reclamantă la plata sumei de 1200 lei despăgubiri civile reprezentând contravaloarea oilor.

In considerarea art.274 Cod procedură civilă, raportat la faptul că pârâtul a căzut în pretenţii, urmează să fie obligat la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată reprezentând taxă timbru.