Cheltuielile de judecată Cereri


A respins cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru si onorariu avocat, întrucât acesta a recunoscut la prima zi de înfatisare pretentiile reclamantului.

Instanta a exonerat pârâtul de plata cheltuielilor de judecata constatând ca au fost îndeplinite conditiile prevazute de art.275 Cod procedura civila si anume: – recunoasterea a fost facuta de catre pârât la prima zi de înfatisare în fata instantei, fara echivoc, prin raspunsul la interogatoriu; – reclamantul înainte de introducerea actiunii nu i-a cerut pârâtului sa-i lase în deplina proprietate terenul pe care-l ocupa abuziv si nici nu l-a somat în acest sens.

Faptul ca, în speta, pârâtul folosea terenul în litigiu în baza unui înscris sub semnatura privata încheiat anterior cu tatal reclamantului, în anul 1977, iar din anul 2001 acest teren i-a fost donat cu act autentic reclamantului iar pârâtul a declarat la primul termen de judecata ca nu se opune la admiterea actiunii, exclude culpa sa procesuala si deci instanta nu putea sa-l oblige la suportarea cheltuielilor de judecata.