Circulatie rutiera Circulaţie rutieră


Din 31.01.2011

Constată că prin rechizitoriul nr…./P/2009 al Parchetului Moineşti, jud.

Bacău şi înregistrată sub nr…../260/2010 pe rolul Judecătoriei Momeşti, au fost

trimişi în judecată inculpaţii

Ş.N., , studii 8 clase , fără ocupaţie, fără antecedente penale , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.86 alin.l din ,republicată , aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal,

Ş.J. fără antecedente penale, cetăţean român, studii 10 clase, necăsătorit,

M.C. fără antecedente penale , ambii pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 26 raportat la art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea , art.75 lit.c Cod penal.

în actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul Ş.N. , în seara zilei de 05.07.2009 , în jurul orei 22,30 , ajutat de Ş.J. şi M.C. a sustras autoturismul

părţii vătămate M.Gh. cu numărul de înmatriculare ….., pe care 1-a condus pe

drumurile publice, fără a poseda permis de conducere -autoturism avariat şi abandonat.

Inculpaţii Ş.J. şi M.C. în seara zilei de 05.07.2009 au ajutat pe inculpatul minor Ş.N. să sustragă autoturismul părţii vătămate M.Gh. cu numărul de înmatriculare…. , autoturism avariat şi abandonat.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 22.07.2009 , în jurul orei 23, inculpaţii Ş.N. , Ş.J. şi M.C. au consumat împreună băuturi alcoolice.

Partea vătămată M.Gh. care este proprietarul autoturismului cu numărul de înmatriculare …., 1-a împrumutat numitului T.I. şi care 1-a rândul său a dat cheile de la contact lui Ş.C..

In cursul zilei de 05.07.2009 , partea vătămată 1-a sunat pe T.I. să-i aducă cheile şi acesta 1-a rândul său i le-a trimis prin Ş.J. .

Astfel fiind în posesia cheilor , Ş.J. i le-a înmânat inculpatului Ş.N. care împreună cu acesta şi M.C. au luat autoturismul părţii vătămate fără ca acesta să-şi dea consimţământul, cu scopul de a se deplasa în localitatea…..

Ş.N. a deschis autoturismul , s-a urcat la volan şi în momentul în care fiind pilotat de Ş.J. , a efectuat manevra de întoarcere , a pierdut controlul

2

acestuia şi a intrat în coeziune cu gardul de la locuinţa numitului B.I. , apoi într-un şanţ producând mai multe avarii autovehiculului.

După comiterea faptei , inculpaţii toţi trei au plecat de la locul accidentului şi au mers la un bar unde au consumat alcool.

Au rugat pe martorul CA. să îi ajute şi să scoată maşina din şanţ, acesta iniţial a fost de acord dar fată de avariile de la maşină nu a mai continuat operaţiunea.

Despre cele întâmplate au aflat atât proprietarul maşinii cât şi cel al gardului distrus şi au anunţat organele de poliţie.

Ş.J. a luat cheile de la autoturism şi le-a aruncat în curtea părţii vătămate M. Gh.

Legal citaţi, inculpaţii Ş.J. şi M.C. nu au înţeles să se prezinte în instanţă.

Inculpatul minor Ş.N., prezent în instanţă declară că a fost pus de către Ş.J. să pună cheile în contact, lucru pe care 1-a şi făcut ,neavând carnet nici nu ştia să conducă şi maşina plecat de pe loc necontrolat . Era însoţit de ceilalţi inculpaţi care s-au speriat şi au fugit.

Martora B.V. a fost trezită în noapte de un zgomot puternic şi când a ieşit din casă a văzut autovehiculul în gardul său şi pe cei trei inculpaţi care au luat-o la fugă de la locul accidentului(filal 13).

Martorul B.I. (fila 114) confirmă cele relatate de soţia sa, B.V..

H.Gh.(fila 115 dosar) declară că inculpatul Ş.N. a la el cu nişte prieteni , erau deja în stare de ebrietate şi a povestit că are cheile de la maşina unui vecin, a doua zi a auzit că ar fi condus autoturismul şi ar fi intrat în gard cu el.

T.I. (fila 116) are informaţii indirecte în sensul că i-a povestit Ş.J. ce s-a întâmplat, neputând da informaţii cine a condus autoturismul.

Martorul Ş.C. (fila 117) îşi menţine declaraţia dată la urmărirea penală în sensul că martorul T. i-a spus că numitul Ş. a condus fără permis un autoturism sustras aparţinând numitului M.Gh..

C.A. care a fost solicitat să scoată autovehiculul din şanţ (fila 145) de către Ş.N., a fost atenţionat de către B.I. că maşina este furată , să-i ia cheile şi să le returneze proprietarului.

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă nici la urmărirea penală , nici în fază de cercetare judecătorească.

Din probatoriul administrat a rezultat că inculpatul Ş.N. a părăsit locul accidentului , fără încuviinţarea organelor în drept şi conform art.336 alin.l lit.a Cod proc penală s-a solicitat extinderea procesului penal, cu punerea în mişcare a acţiunii penale şi pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului ,faptă prevăzută şi pedepsită de art.89 alin.l OUG 195/2002.

Situaţia de fapt fiind dovedită , faptele inculpatului minor Ş.N. ,care în seara zilei de 05.07.2009 , în jurul orei 22,30 , ajutat de Ş.J. şi M.C. a sustras autoturismul părţii vătămate M.Gh. cu numărul de înmatriculare …., pe care 1-a condus pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere -autoturism

3

avariat şi abandonat şi a părăsit locul accidentului , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, art.86 alin.l din OUG 195/2002 .republicată , art.89 alin.l OUG 195/2002 cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, pentru care se va dispune pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei conform art.72 Cod penal , se va ţine seama de gradul de pericol social a infracţiunii , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este minor şi este la prima încălcare a legii penale.

Pentru aceleaşi considerente îi vor fi aplicabile prevederile art.74 lit.a şi 76 lit.d , raportat la art. 109 Cod penal.

Deoarece inculpatul nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre fapte se vor aplica prevederile art.33 lit. a şi 34 lit.b Cod penal.

Faptele inculpaţilor majori Ş.J. şi M.C. care în seara zilei de 05.07.2009 au ajutat pe inculpatul minor Ş.N. să sustragă autoturismul părţii vătămate M.G. cu numărul de înmatriculare, autoturism avariat şi abandonat , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. art. 26 raportat la art.208 alin.l – 4 , art.209 alin.l lit.a,e,g şi i Cod penal cu aplicarea , art.75 lit.c Cod penal, pentru care se va dispune pedepse cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei conform art.72 Cod penal , se va ţine seama de gradul de pericol social a infracţiunii , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpaţilor care nu au mai fost condamnaţi.

Pentru aceleaşi considerente îi vor fi aplicabile prevederile art.74 lit.a şi 76 lit.c şi 78 Cod penal, 80 Cod penal , deoarece le sunt incidente şi circumstanţele agravante prevăzute de art.75 lit.c Cod penal.

Conform art.52 Cod penal, rolul educativ al pedepselor se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpaţilor drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2 a , lit b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

In baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpaţilor pe o perioadă a termenului de încercare conform art. 82 Cod penal şi 110 Cod penal pentru inculpatul minor.

în baza art.71 al.5 Cod penal vor fi suspendate condiţionat şi executarea pedepselor accesorii.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Se va lua act că partea vătămată M. Gh. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu, din cadrul Biroului de Avocaţi Moineşti , din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală vor fi obligaţi inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu.