CIVIL.ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ Ordonanţă Preşedinţială


.. Deliberand asuprea prezentei ordonante presedintiale.

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr…./200/06.06.2011, petenta SC ANDRE TRANS SRL, a chemat in judecata pe intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU -POLIŢIA MUNICIPIULUI BUZĂU solicitand pronuntarea unei sentinte ,pe cale de ordonanta presedintiala prin care sa se dispuna obligarea intimatului la restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare ale autobuzului nr. … pana la judecarea definitiva si irevocabila a contestatiei formulate impotriva procesului verbal de contraventie seria … ce formeaza obiectul cauzei nr. …./200/2011 cu termen de judecata la data de 27.02.2012.

In motivarea in fapt petenta a invederat instantei ca prin procesul verbal seria … s-a dispus sanctionarea de catre agenti din cadrul Politiei mun. Buzau –Politia rutiera, potrivit disp. art. 57/2 lit b si art. 57/4 lit b din OUG 109/2005. Totodata s-a dispus ridicarea si retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare auto … proprietatea petentei.

Fata de aceasta situatie petenta a formulat contestatie ce face obiectul cauzei nr. …/200/2011 pe rolul Judecatoriei Buzau cu prim termen de judecata la data de 27.02.2012.

Petenta apreciaza ca dispozitiile legale invocate in cuprinsul procesului verbal de contraventie nu dadeau dreptul intimatului la retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare, pentru auto …. , intrucat aceasta masura se refera la o alta categorie de contraventii.

Petenta sustine ca sunt indeplinite dispozitiile prevazute de lege pentru admiterea ordonantei presedintiale ,respectiv: urgenta, in masura in care este evident prejudiciul care se aduce societatii petente , care este lipsita de folosinta acestui bun, termenul fixat pentru solutionarea pe fond a cauzei fiind indepartat -27.02.2012 ,data pana la care petenta poate ajunge in faliment; neprejudecarea fondului in masura in care este suficienta aparenta de drept care rezulta din actele depuse la dosar , din care rezulta ca petenta detine licenta conforma cu legea, masura dispusa de agentul constatator fiind abuziva; in ceea ce priveste vremelnicia, si aceasta conditie este indeplinita deoarece efectele ordonantei se intind numai pana la momentul pronuntarii ueni sentinte definitive si irevocabile pe fondul cauzei si in masura in care plangerea va fi respinsa prezenta ordonanta isi va inceta efectele iar daca va fi admisa ,masurile dispuse pe cale de ordonanta vor fi consolidate.

Petenta sustine ca s-a adresat intimatului pentru inlaturarea pe cale administrativa a masurile abuzive insa cererea a ramas fara raspuns situatie in care a fost nevoita sa,se adreseze instantei.

În drept sunt invocate disp. art. 581 si urm. Cod proc civila.

In dovedirea cererii se solicita incuviintarea probei cu inscrisuri.

In sustinerea cererii au fost depuse urmatoarele inscrisuri: avocatiala, delegatie , foaie parcurs ,licenta nr. …. emisa de ARR la data de 07.02.2011cu termen de valabilitate pana la data de 06.02.2012 pentru auto … pentru transportul rutier de persoane in trafic international pe numele titularului SC ANDRE TRANS SRL, proces verbal contraventie seria … , copie contestatie , adresa nr. …/31.05.2011, confirmari de primire ,adresa nr. ../31.05.2011 ,confirmari de primire, chitanta taxa timbru nr. …/06.06.2011 in suma de 10 lei , adresa nr. …/07.06.2011 , nota de concluzii , certificat grefa, adresa nr. …./09.06.2011.

Somatia s-a judecat fara citarea partilor.

Analizand actele si lucrarile dosarului , prin prisma inscrisurilor depuse la dosar de petenta , instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept.

Ordonanta presedintiala este calea cea mai simpla si mai rapida de rezolvare a unei situatii care altfel ar necesita timp indelungat si previne continuarea actelor abuzive ,evita sau limiteaza producerea de prejudicii si inlatura piedicile ivite cu prilejul unei executari.

Instanta judecatoreasca ,are posibilitatea de a interveni prompt in vederea protectiei ,ocrotirii sau apararii drepturilor incalcate.

Din analiza textului art. 581 Cod proc civila, rezulta ca doua sunt conditiile de admisibilitate a ordonantei: urgenta si nerezolvarea fondului.

Situatiile in care instanta poate aprecia existenta urgentei sunt: pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întarziere; prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara si inlaturarea piedicilor ivite cu prilejul unei executari .

In speta dedusa judecatii, instanta aprecieaza ca aceasta conditie a urgentei este indeplinita , intrucat petenta este evident prejudiciata ,fiind lipsita de folosinta autobuzului caruia i s-a retinut certificatul de inmatriculate si placutele de inmatriculare ,avand in vedere ca termenul de judecata stabilit pentru contestatia impotriva procesului verbal de contraventie in cauza nr. …/200/2011 este la data de 27.02.2012, termen pana la care petenta poate ajunge in situatie de faliment prin lipsa de activitate cu implicatii asupra salariatilor, si a datoriilor societatii catre acestia si catre buget.

Instanta constata ca aparenta de drept este realizata intrucat din actele depuse la dosar rezulta fara putinta de tagada ca petenta detine licenta pentru trensportul rutier public de persoane in trafic international cu valabilitate 07.02.2011 pana la data de 06.02.2012 ,ce a fost confirmata si de catre ARR Buzau prin adresa nr. …/09.06.2011 din care rezulta ca pentru auto … a fost emisa copia conforma a licentei de transport …, iar foaia de parcurs nr. 9 din documentul de control nr. …. se efectueaza in conformitate cu disp. art. 3 pct 39 din OUG 109/2005 privind transporturile rutiere.

In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal instanta constata ca prezenta cauza trebuie sa ofere garantiile procesuale recunoscute si garantate de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care face parte din dreptul intern si are prioritate in temeiul art. 20 alin 2 din Constitutie.

Ca urmare petentEi ii sunt recunoscute si garantiile specifice in materie penala din art. 6 al Conventiei printre care si prezumtia de nevinovatie, astfel ca sarcina probei revine intimatei , iar de o eventuala situatie indoielnica beneficieaza persoana acuzata. Oportunitatea aplicarii unor astfel de masuri, nu poate fi sustrasa controlului judecatoresc potrivit art. 34 din OG 2/2001 cu ref. la art. 63 din OUG109/2005 ,CEDO apreciind ca si sanctiunile complementare au un caracter penal , atata timp cat pot conduce la pierderea unor drepturi ,iar a sustrage competentei instantei posibilitatea cenzurarii unei sanctiuni dispuse de agentul constatator ar insemna negarea liberului acces la justitie al petentei intrucat acest acees ar fi doar unul teroretic si ilizoriu , atata timp cat nu s-ar putea finaliza cu o inlaturare a masurii dispuse chiar si pe cale vremelnica precum ordonanta presedintiala.

Instanta apreciaza ca intimatul nu a respectat dispozitiile art. 202 din Reg in sensul ca nu a restituit certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare avute in pastrare pentru care s-a dispus aceasat masura tehnico administrativa ,desi petenta a prezentat dovada incetarii motivelor, respctiv licenta de transport si foaia de parcurs-.

Asa fiind, instanta aprecieaza ca sunt indeplinite disp. art. 581 Cod proc civila, urmand sa admita actiunea ca intemeiata.

Va dispune restituirea imediata a certificatului de inmatriculare precum si a placutelor de inmatriculare privind autobuzul nr. … pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei nr. …/200/2011 inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau, avand ca obiect contestatie impotriva procesului verbal de contraventie seria … incheiat de agentul constatator din cadrul Politiei mun. Buzau –Politia Rutiera.

Potrivit disp. art. 581 alin 3 si 4 Cod proc civila , sentinta va fi cu vremelnica, fara somatie si fara trecerea vreunui termen.