CIVIL.Plangere contraventionala Cereri


Pe rol fiind judecarea plângerii formulată de petentul D.B. domiciliat în împotriva procesului verbal de contravenţie seria, nr încheiat de IPJ , Serviciul Rutier, prin care a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 603 lei pentru comiterea contravenţiei prev. de art 121 al.1 din OUG 195/2002, iar ca masură complementară reţinerea permisului de conducere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul D.B. personal , lipsind intimata IPJ

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă oral obiectul pricinii, stadiul în care se află judecata, modul de îndeplinire a procedurii de citare si măsurile dispuse de instanţă, după care:

Se arată că plângerea este scutită de taxă de timbru.

Instanţa, în aplicarea dispozitiilor art.159 indice 1 al.4 cod procedura civilă privind solutionarea prezentei cauzei, constată că este competentă general in baza art.126 al.1 din Constitutie, competenta material in baza art.1 al.1 cod procedura civila si teritorial in baza art.32 OG 2/2001

Petentul depune la dosar concluzii scrise, nu mai are probe de administrat solicită judecarea cauzei.

Instanţa , în baza art 150 cod procedură civilă constată cauza în stare de judecată.

Petentul, solicită admiterea plângerii motivat de faptul că în planşa foto se vad 3 masini şi nu se ştie a cui viteză a fost înregistrată , iar buletinul de verificare metrologică este expirat.

J U D E C A T A

Asupra plingerii de fata.

Petentul D.B. domiciliat în , a formulat plingere împotriva procesului verbal de contravenţie seria nr. încheiat de IPJ , Serviciul Rutier, prin care a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 603 lei pentru comiterea contravenţiei prev. de art.121 al.1 din OUG 195/2002, iar ca masură complementară reţinerea permisului de conducere, solicitind ca prin hotarirea care se va da sa se anuleze procesul verbal si sa fie inlaturate masurile luate impotriva sa.

In motivarea de fapt a plingerii petentul arata ca a fost sanctionat pe nedrept aratind urmatoarele :

– viteza mentionata de catre lucratorul de politie nu este cea reala autoturismul pe care il conducea se afla in coloana , incadrat intre alte autovehicule , astfel ca in momentul inregistrarii vitezei, in raza de masurare a aparatului fiind mai multe autovehicule, autovehiculul vizat nu poate fi clar pus in evidenta

– procesul verbal de contraventie contine mentiuni nereale la incadrarea faptei deoarece art.121 din a fost aprogat

– agentul constatator nu a completat instiintarea de plata anexata la procesul verbal

– nu i s-a adus dovada la data incheierii procesului verbal de contraventie cu privire la valabilitatea aparatului radar.

Astfel , solicita ca intimata sa depuna la dosar probe certe in sprijinul contraventiei retinute si anume buletinul de verificare metrologica, atestatul operator si precizari cu privire la faptul ca la incheierea procesului verbal s-au avut in vedere dispozitiile legale privind marja de eroare.

Plingerea a fost intemeiata in drept pe OUG 195/2002, OUG 63/2006, HG 1391/2006, OUG 69/2007 si deciziile Curtii Constitutionale nr.347 si nr.661/2007.

La plingere petentul a atasat procesul verbal de contraventie , dovada eliberata de IPJ, serviciul rutier si copie de pe cartea de identitate.

Prin intimpinarea depusa la dosar intimata a solicitat respingerea plingerii ca neintemeiata.

A aratat ca la data de 19.08.2011 orele 18:38 petentul in timp ce conducea autoturismul pe DN 2 E 85 in afara localitatii R. a fost depistat de aparatul radar cu viteza de 160 km/h.

In sprijinul intimpinarii petenta a atasat certificatul de auto , plansa fotografica, buletinul de verificare metrologica si atestat operator.

La data solutionarii plingerii petentul a solicitat anularea procesului verbal de contraventie deoarece din plansa fotografica rezulta ca in acelasi timp au fost fotografiate mai multe autoturisme si nu exista certitudine cu privire la care din acestea se refera viteza mentionata in procesul verbal de contraventie.

Analizind actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

La data de 19.08.2011 agentul de politie rutiera P.V. din cadrul Politiei rutiere a intocmit procesul verbal de contraventie seria nr. prin care a aplicat petentului 9 puncte amenda, respectiv 603 lei conform art.121 al.1 din ROUG 195/2002 cu art.102 din OUG 195/2002.

A retinut ca la data respectiva , la orele 18:35 , pe DN 2 E 85 , in afara localitatii R. , petentul a condus autoturismul avind viteza de 160 km/h.

Procesul verbal de contraventie a fost semnat cu mentiunea ca nu conducea cu aceasta viteza .

Privind motivele de anulare a procesului verbal de contraventie ce vizeaza incadrarea faptei , valabilitatea aparatului radar si atestatul operator , acestea nu sint retinute de instanta ca intemeiate.

Verificind in ansamblu probele aduse de intimata in sprijinul contraventiei retinuta in sarcina petentului, instanta apreciaza ca exista un dubiu cu privire la viteza inregistrata deoarece din plansa foto rezulta ca in raza de masurare a aparatului nu exista numai autoturismul condus de petent, dubiu care ii profita acestuia conform practicii judiciare in materie si jurisprudentei CEDO.

In concluzie , instanta va admite plingerea si va anula procesul verbal de contraventie seria . nr.. din . incheiat de intimata prin care petentul a fost sanctionat cu 9 puncte amenda si ca masura complementara retinerea permisului de conducere.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

Admite plingerea formulată de petentul D.B. domiciliat în , CNP, in contradictor cu intimata IPJ , si in consecinta:

Anuleaza procesul verbal de contravenţie seria nr. încheiat de IPJ – Serviciul Rutier, prin care a fost sancţionat petentul cu 9 puncte amenda – 603 lei conform art.121 al.1 din ROUG 195/2002 cu art.102 din OUG 195/2002 si ca masură complementară reţinerea permisului de conducere .

Definitiva si irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica azi.

Presedinte,