CIVIL. Prestaţie periodică.Starea materială a pârâtului, nu reprezintă un criteriu ce poate fi avut în vedere la stabilirea unei prestaţii periodice ce se acordă cu titlu de despăgubiri în baza art. 998-999 Cod civil. Art. 998, 999 Cod civil Obligaţii d


În motivarea actiunii reclamantul arata ca prin sentinta civila mai sus mentionata, pârâtul PM a fost obligat la plata unei prestatii lunare de 65 lei.

Întrucât au crescut nevoile sale cât si veniturile pârâtului solicita majorarea pensiei (prestatiei lunare) în functie de veniturile pârâtului.

Reclamantul arata ca în urma unui accident rutier a ramas cu un major si nu se poate prezenta la instanta.

Din cererea depusa la dosar, rezulta ca pârâtul mai are în întretinerea sa înca doi copii care sunt elevi.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.736/14.04.2010, Judecatoria Oltenita a respins actiunea formulata de reclamantul ND împotriva pârâtului PM, ca netemeinica.

A mentinut dispozitiile sentintei civile nr.1027/16.05.2007 pronuntata de Judecatoria Oltenita în dosarul nr.1218/269/2007.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca din cuponul de rezulta ca pârâtul este pensionar si realizeaza 399 lei, mai are doi copii în întretinerea sa, care sunt elevi, astfel ca nu se impune majorarea obligatiei de întretinere.

În termen legal, împotriva acestei sentinte, a declarat recurs reclamantul ND criticând-o pentru faptul ca instanta de fond nu a avut în vedere la analizarea cauzei ca a crescut salariul mediu pe economie si ca pârâtul PM obtine venituri din asociatia sa agricola.

Intimatul pârât PM nu a formulat întâmpinare în cauza.

În recurs nu au fost administrate probatorii noi.

Tribunalul, analizând actele si lucrarile dosarului, facând si aplicarea dispozitiilor art. 3041 Cod proc.civ. privind analizarea cauzei sub toate aspectele, constata ca recursul formulat de recurentul reclamant ND este întemeiat.

Analizând sentinta civila nr. 1027/2007 a Judecatoriei Oltenita depusa la instanta de fond de catre reclamant, tribunalul constata ca pârâtul PM a fost obligat catre reclamantul ND la plata unei despagubiri sub forma unei prestatii periodice ca urmare a faptului ca prin infractiunea savârsita a vatamat grav sanatatea reclamantului, acesta ramânând cu un handicap grav permanent.

În aceasta situatie, persoana vatamata (în cazul de fata reclamantul) poate solicita majorarea acestor prestatii în cazul în care cheltuielile pentru restabilirea sanatatii sale sau îngrijirea acestuia au crescut fata de data la care au fost stabilite sau a aparut noi prejudicii având drept cauza aceeasi fapta ilicita.

În stabilirea întinderii despagubirii sub forma prestatiei periodice nu se ia în considerare nici starea materiala a autorului prejudiciului, nici starea materiala a victimei.

Fata de aceste aspecte, tribunalul constata ca instanta de fond trebuia sa solicite reclamantului precizari la actiunea formulata, respectiv sa precizeze cauzele care au determinat cresterea prejudiciului produs prin infractiunea savârsita de pârâtul PM, iar în functie de aceasta sa administreze probele corespunzatoare. De asemenea, tribunalul apreciaza ca pentru o solutionare corecta a cauzei se impunea cel putin depunerea hotarârii penale în care s-a stabilit prejudiciul reclamantului pentru a se analiza criteriile de stabilire a acestuia si eventual cresterea lui sau aparitia unor prejudicii noi determinate de aceeasi fapta a pârâtului.

Oricum, criteriul avut în vedere de instanta de fond la pronuntarea sentintei atacate, respectiv starea materiala a pârâtului, nu reprezinta un criteriu ce poate fi avut în vedere la stabilirea unei prestatii periodice ce se acorda cu titlu de despagubiri în baza art. 998-999 Cod civil.

Astfel, tribunalul constata ca hotarârea instantei de fond a fost data cu aplicarea gresita a legii, si întrucât se impun precizari ale actiunii de catre reclamant si administrarea unor probatorii suplimentare, tribunalul urmeaza în baza art.312 Cod proc civ. a admite recursul declarat de reclamantul ND împotriva sentintei civile nr.736/2010 pronuntata de Judecatoria Oltenita pe care o va casa în tot si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante

Cu ocazia rejudecarii, instanta de fond va solicita reclamantului sa-si precizeze actiunea conform celor aratate anterior si în raport de aceste precizari va dispune probatoriile necesare, precum si va solicita depunerea hotarârii instantei penale prin care s-a stabilit initial prejudiciul produs reclamantului.